zdroj: Shutterstock.com
Nemoci a léčba

Proč a čím je botulismus nebezpečný a jak se mu vyhnout

Kateřina Hájková
04.09.2020

Díky pokrokům v lékařství a objevu antitoxinu zemře ročně na botulismus méně než pět ze sta nakažených. I tak ale zůstává velmi závažným onemocněním, které vyžaduje okamžitou léčbu.

Botulismus je velmi nebezpečný, potenciálně smrtelný stav, ke kterému dochází v důsledku otravy neurotoxinem produkovaným nejčastěji bakterií Clostridium botulinum. Vede k ochrnutí svalů, které obvykle začíná v obličeji, což způsobuje příznaky, jako jsou pokleslá víčka, rozmazané nebo dvojité vidění, obtíže s mluvením či polykáním a sucho v ústech. Ochrnutí se může rozšířit dolů a ovlivnit svaly na krku, hrudi, pažích a nohou.

5 druhů botulismu

Existuje pět typů syndromů souvisejících s botulismem. Ačkoliv všechny způsobují podobné příznaky související se svalovou paralýzou, jejich původ se liší. 

  • Potravinový botulismus: Konzervované potraviny, jako je ovoce, zelenina a ryby, mohou být kontaminovány předem vytvořeným botulotoxinem. V tomto směru obecně platí, že konzervované potraviny, které jsou připravovány doma bez použití bezpečných metod zpracování, jsou vystaveny nejvyššímu riziku. Existují však také ohniska botulismu související s profesionálně a průmyslově konzervovanými potravinami, i když se takové případy objevují jen zřídka.
  • Kojenecký botulismus: Dětský botulismus se objevuje, když se spory bakterií dostanou do střev dítěte, rostou, a nakonec produkují neurotoxin. Z toho důvodu se kojencům do jednoho roku nedoporučuje podávat med.
  • Střevní toxémie aneb botulismus dospělých: Tento typ botulismu je velmi vzácný a probíhá v podstatě stejně jako botulismus kojenecký.
  • Latrogenní botulismus: Někdy se botulotoxin (Botox) záměrně používá k dočasnému zabránění vzniku vrásek, prevenci migrénových bolestí hlavy nebo ke zmírnění ztuhlosti svalů, kdy se aplikuje prostřednictvím injekčních stříkaček. I když to není běžné, injekce botulotoxinu z lékařských nebo kosmetických důvodů mohou způsobit nežádoucí ochrnutí pohybu očí nebo obličejových svalů, které je obvykle dočasné.
  • Botulismus ze zranění: Ačkoliv takové případy rozhodně nejsou časté, může dojít k infikaci rány bakteriemi produkujícími botulotoxin. Riziko zvyšuje užívání drog injekční stříkačkou, také chirurgické zákroky, odřeniny a tržné rány, otevřené zlomeniny nebo zánět vedlejších nosních dutin způsobený intranazálním užíváním kokainu (nosem).

Jak se botulismus diagnostikuje a léčí

K potvrzení diagnózy botulismu se používají různé laboratorní testy. Ty hodnotí krev, stolici, rány nebo zdroje potravy, aby odhalily přítomnost toxinu nebo bakterií. Jejich nevýhodou je, že na výsledky se může čekat i několik dní. Proto je při podezření nutné zahájit léčbu ještě před potvrzením diagnózy. Léčba botulismu začíná okamžitou hospitalizací a podáním antitoxinu a antibiotika (nejčastěji penicilinu). Pokračuje sledováním na oddělení JIP a v případě, že dojde k ochrnutí dýchacích svalů, je nutná intubace s mechanickou ventilací (dýchací přístroj). V případě, že botulismus pochází z rány, je nutné ránu vyčistit a odstranit infikovanou tkáň, dále se, stejně jako u jiných tipů botulismu, podávají antibiotika a antitoxiny.

Co způsobuje nedostatek hořčíku v našem těle? 

Jak se nebezpečí botulismu vyhnout

Vzhledem k tomu, že k většině případů botulismu dochází v důsledku požití jídla, je pro prevenci nejefektivnější dodržovat zásady správné manipulace s potravinami a jejich přípravy. Pamatujte, že bakterie se mohou množit, když je konzervované jídlo vystaveno kyslíku skrze štěrbinu nebo díru – proto všechny poškozené konzervy vyhazujte. To učiňte i s konzervou, která je vyboulená nebo nevábně zapáchá. Pokud konzervujete doma, vařte potraviny minimálně 10 minut, abyste měli záruku, že bakterie produkující botulotoxin zničíte. Dětem před dovršením prvního roku života raději nepodávejte med. Může obsahovat bakterie, které jejich nevyvinutý trávicí systém nedokáže ještě zničit. Zajišťujte rovněž okamžité ošetření veškerých ran, abyste zamezili vzniku botulotoxinu ze zranění.

Vzácná onemocnění - co o nich víme?

Autor: Kateřina Hájková

Zapomeňte na nanuky z krámu: Zdravou domácí zmrzlinu připravíte z pár surovin
Podzimní trendy v líčení: Inspirujte se!

Další články