zdroj: Shutterstock.com
Nemoci a léčba

Jak komunikovat s dítětem se sluchovým postižením

Veronika Tůmová
28.09.2021

Děti narozené se sluchovým postižením mívají často rodiče, kteří podobný problém nemají. A třeba neznají nikoho, díky komu by získali zkušenost s komunikací s neslyšícím člověkem. A tak je pochopitelné, že je tato nová situace nemálo vyděsí a znejistí. Jak vychovávat dítě a jak s ním vůbec komunikovat, když vás neslyší?

Po nějaké době, kdy jste zaznamenávali, že něco není v pořádku, že dítě správně nereaguje nebo nekomunikuje, jste si museli přiznat, že to samo nepřejde a nastal čas k návštěvě lékaře. Výsledkem byl jasný a stručný fakt – těžká sluchová vada. Co s tím?

Nedoslýchavost u dětí

Dětská nedoslýchavost bývá zachycena velmi brzy, a to novorozeneckým screeningem, který se provádí do dvou dnů po narození. Přesto se můžou potíže se sluchem objevit až ve vyšším věku dítěte. V rizikovém věku, tedy zhruba od dvanácti let, kdy některé děti tráví velkou část svého volného času se sluchátky na uších a s hlasitou hudbou, pak dochází k poškození sluchu, které bývá v mnoha případech nevratné. Jindy je pak zase dobrým předpokladem pro to, aby se nedoslýchavost projevila v dospělosti a v důchodovém věku už může být ztráta sluchu úplná.

Naslouchadlo: Skvělý pomocník při nedoslýchavosti

Jak velký vliv má sluchová vada na vývoj dítěte?

Bohužel naprosto zásadní. Odborné výzkumy potvrzují, že schopnost slyšet je prvořadá pro rozvoj řeči a jazyka, dále pak celkové komunikace, ale i schopnosti učení. U dětí se sluchovou vadou tak hrozí opoždění ve vývoji v těchto oblastech. Nastat pak můžou také problémy se sociálními kontakty a se začleněním v kolektivech. Klíčem k úspěšnému zvládnutí vady je tak především včasná diagnóza a její okamžité řešení. Je třeba začít s důsledným rozvíjením verbálního či znakového jazyka, podle možností dítěte, což mu jeho život značně usnadní.

Kompenzační pomůcky k rozvoji komunikace nestačí

Řešení sluchové vady pomocí kompenzačních pomůcek se může ubírat několika směry, jistě budete věnovat dost času výběru vhodných dětských sluchadel a jejich preciznímu nastavení, dlouhodobému nastavování řečové mapy či úvahám o kochleárním implantátu. Výběr vhodné kompenzační pomůcky je sice důležitý, ale váš problém s komunikací rozhodně sám nevyřeší. Efektivní komunikace je u dětí se sluchovým postižením klíčová. Prakticky každý neslyšící člověk se sluchadlem něco slyší, srozumitelnost mluvené řeči však může být problém. Rodiče musí vytvořit dítěti dostatečně podnětné prostředí, pomáhat si obrázky, fotografiemi. Důležité je především chovat se naprosto normálně a se značnou dávkou trpělivosti. Zkrátka navodit věrohodnou atmosféru situace, kdy slyšící rodiče komunikují se slyšícím dítětem. Velmi důležitý je oční kontakt, který je třeba od začátku trénovat.

Znakový jazyk aneb jak proniknout do světa neslyšících 

Tipy pro efektivní komunikaci s neslyšícím dítětem

• S dítětem komunikujte na krátkou vzdálenost a tak, aby na vás dobře vidělo.

• Často se snažte navázat rozhovor, pomáhejte si obrázky nebo knihami.

• Při komunikaci se můžete dítěte dotýkat a rychleji tak reagovat na podněty, které se vám snaží předat.

• Vždy si pro komunikaci vyčleňte nerušený okamžik, ztlumte nebo vypněte přitom televizi nebo rádio.

• Povzbuďte dítě v nošení naslouchadel či jiných podpůrných pomůcek.

• Nutné je nepřerušování očního kontaktu, trpělivost a pozitivní naladění.

• Upoutat pozornost je možné dotekem, využíváním různých předmětů, srozumitelnými gesty.

• Využívejte výraznou a pozitivní mimiku, ne však pomocí přehnaných gest.

Zdroj: www.resound.com, www.sancedetem.czwww.idetskysluch.cz

 

Autor: Veronika Tůmová

Chilli papričky - jsou zdravé, ale mají i svá rizika
Alergie na ořechy a arašídy: Jak se projevuje a proč vůbec vzniká?

Další články

21.9. - Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
Nemoci a léčba

21.9. - Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

21.09.2021

S Alzheimerovou chorobou se u nás potýká téměř 200 tisíc lidí. Jde o degenerativní onemocnění mozku, které bohužel ještě stále neumíme vyléčit. Jedná se o typ demence projevující s ...