zdroj: pixabay.com
Péče o dítě

Když dítě píše levou rukou, je třeba to řešit?

Veronika Tůmová
20.02.2019

Nikdo předem neovlivní, jací se narodíme, tedy pokud jde o to, jakou stranu budeme preferovat v souvislosti s psaním a dalšími činnostmi. To, jestli z nás bude pravák nebo levák, souvisí s rozdílností funkce pravé a levé mozkové hemisféry, kde se utváří naše lateralita (preference jedné strany).

V minulosti byla levorukost vnímána jako relativně vážný sociální handicap. Usilovalo se o to, odnaučit leváka preferovat levou ruku a přijmout dominanci ruky pravé. Něco takového je dnes již nepřijatelné a levorukost se žádným způsobem nepotlačuje. V mnoha směrech je i školní výuka levákům v dnešní době zcela přizpůsobena.

Rozpoznání laterality

Rozpoznat lateralitu dítěte je nutné nejpozději před zahájením školní docházky, protože právě s psaním mívají leváci obvykle největší problémy. U vyhraněnějších dětí se preference jedné strany často pozná podle toho, jakou rukou berou zcela přirozeným způsobem hračky, příbory, věci, které jim upadnou, dále pak jakou rukou lépe a častěji kreslí. Speciální pedagogové vyvinuli mnoho testů ke zjišťování laterality a obvykle se těmto testům formou her věnují například i ve třídě předškoláků. Není-li lateralita zcela jednoznačná (například dítě pro některé činnosti preferuje jednu ruku, pro jiné činnosti ruku druhou), může být s rozhodováním větší problém, i s tím vám však odborníci pomohou. U dětí laterálně vyhraněných, jako jsou tzv. dědiční leváci a děti se silným sklonem k leváctví, je nutno respektovat a preferovat jejich leváctví a také zvolit správné metody práce, především právě při nácviku psaní levou rukou.

Přeučování na pravou ruku je minulost

Podle psychologů je přísná a důsledná snaha o přeučování poměrně velkým zásahem do fungování mozku, dítě si tak může odnést do života nevratné následky. Patří k nim nejrůznější neurotické potíže, napětí, úzkost, noční pomočování, zlozvyk okusování nehtů, koktání, ale také hyperaktivita či větší podrážděnost. V některých případech se může projevit také nejistota v prostorové orientaci a ve správném užívání pojmů (levá a pravá). I u leváků je však nutné dbát na správné držení tužky a na to, aby levák neseděl v lavici vedle praváka z pravákovy pravé strany.

Speciální pomůcky pro leváky

Leváci již nejsou považováni za něco zvláštního, divného či dokonce od přírody popleteného či nešikovného, ale jejich život je v současnosti i díky mnoha věcem usnadněn. Mohou si totiž koupit celou řadu věcí a pomůcek, které jim pomohou nejen ve škole, ale i v dospělosti, třeba při práci v kuchyni či sportu. K dostání jsou například speciálně upravená psací pera či propisky, ale také škrabky na brambory či dokonce golfové hole. Leváků žije v naší republice kolem jednoho milionu a vždy třináctý den v srpnu dokonce slaví svůj svátek.

Cvičení nejen pro leváky

Slavní leváci u nás i ve světě

O tom, že leváctví je značně rozšířeno a rozhodně tedy nejde o handicap, nás může přesvědčit i to, kolik jich je mezi slavnými osobnostmi. Slavnými leváky byli a jsou např. Leonardo da Vinci, Julius Caesar, Isaac Newton, Paul McCartney, Wolfgang Amadeus Mozart, Bill Gates, Barack Obama, Petr Čech, Jiřina Jirásková, Petra Kvitová, Vladimír Menšík, Marta Vančurová, Franz Kafka, Pablo Picasso a mnozí další.

Zdroj: Zena-in.cz, Levactvi.cz, Vitalia.cz, Wikipedie.cz

Ilustrační foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Jakou zeleninu si dopřát v zimě?
Pitný režim - proč je důležitý i v zimě?

Další články