Péče o dítě

Problém nočního pomočování

Michaela Holá
19.10.2009

Pomočování, neboli enuréza, bývá rozdělována na primární a sekundární. Zatímco první typ je důsledkem základního onemocnění a u dítěte dochází k pomočování od jeho narození, ve druhém případě se jedná o následek psychických obtíží dítěte. Na problematiku enurézy byl zaměřen výzkum veřejného mínění, který proběhl na počátku letošního roku. Jak jsou o této problematice Češi informováni a jak se jejich přesvědčení odlišují od faktů?

Průzkumu se zúčastnilo 1048 osob starších 15 let, z toho 332 rodičů, jejichž děti jsou mladší 18 let. Celá akce navazovala na obdobný výzkum realizovaný v předchozím roce a cílem bylo zejména zmapovat informovanost laiků o příčinách a možném řešení pomočování dětí. Respondenti měli za úkol vžít se do role rodiče dítěte, které se ještě v šesti letech několikrát do týdne v noci pomočí.

Více než dvě pětiny rodičů bylo přesvědčeno, že v případě, že by našli ráno zase mokrou postýlku, zachovali by se tolerantně a na dítě by se nezlobili. Mezi účastníky průzkumu převládal názor, že nejčastější příčinou dlouhodobého nočního pomočování jsou psychické problémy dítěte. Téměř čtvrtina respondentů  shledává podstatu problému v onemocnění ledvin či nachlazení. Dalším možným vysvětlením se pro osminu osob jeví nechuť a lenost dítěte jít v noci na toaletu. Pouze 14 % respondentů zmínilo skutečně nejčastější příčinu primární noční enurézy, a to nedozrálost systému pro regulaci tvorby, množství a hustoty moči.

Třetina dotázaných připustila, že by jako rodič dítěte, které se pravidelně v noci pomočuje, jeho chováním trpěla a styděla se za něj. Problém nočního pomočování svého šestiletého dítěte by většina respondentů řešila s lékařem nebo jiným odborníkem. Lidé by nejčastěji hledali informace o problematice nočního pomočování na internetu, v odborné literatuře či v lékárně.

Popis a příčiny nočního pomočování

Enurézou bývá označován noční mimovolný únik moči u dětí starších 5 let. Existují různé typy enurézy a je důležité je správně odlišit při volbě léčebné metody. Enurézu může způsobovat řada příčin, které se mezi sebou kombinují. Podíl na vzniku obtíží mají špatné návyky příjmu a výdeje tekutin a porucha sekrece hormonů regulujících produkci moči ledvinami v nočních hodinách. Zpomalení procesu dozrávání reflexů ovlivňujících močení mohou způsobovat poruchy vyzrávání nervového systému.

Méně často se objevuje pomočování po delším období bez pomočení - sekundární enuréza. Příčina jsou zde psychické změny souvisejícím se stresovou situací (rozvod rodičů, nástup do školy).

Převažuje názor, že enuréza by se měla aktivně řešit mezi 5. a 6. rokem, tedy před nástupem do školy. Rodič by se měl nejprve obrátit na praktického lékaře pro děti a dorost v místě bydliště, který jej případně doporučí na další vyšetření.

Psychické důsledky problému bohužel zasahují celý přirozený vývoj dítěte. To se může kvůli pomočování cítit méněcenné a může se začít stranit svých vrstevníků. Děti trpí pocity hanby a studu. Psychickou pohodu může v mnoha ohledech ovlivnit chování rodičů. Je důležité chovat se klidně, chválit dítě za každý úspěch a podporovat vše pozitivní, co dokáže. Pomoc rodiny spočívá také v kontrole důsledného dodržování pravidel pitného režimu.

Jak předcházet nočnímu pomočování

  1. Chvalte dítě za každou suchou noc.
  2. Nedovolte dítěti konzumaci kofeinových a šumivých nápojů před spánkem. Zvyšuje se tím totiž nejen produkce moči, ale i dráždivost močových cest.
  3. Dohlédněte na to, aby se dítě před ulehnutím do postele vymočilo.
  4. Zapojte dítě do výměny ložního prádla a pyžama. Lépe se mu bude vyrovnávat s problémem.
  5. Nevybíjejte si na dítěti zlost. Křik a nadávky jsou tabu.
  6. Pamatujte, že noční pomočování není chyba líných dětí nebo špatných rodičů.
  7. Budit dítě uprostřed noci, aby se šlo vymočit, nemá dlouhodobě pozitivní efekt na řešení obtíží.

Máte s dlouhodobým pomočováním dětí vlastní zkušenost či tento problém řešil někdo ve vašem okolí?

 

 

Autor: Michaela Holá

Deprese aneb Když chybí serotonin
Horoskopy 5.10. - 11.10. 2009

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.