Poruchy sluchu

Komunikace s neslyšícími

Zuzana Šilhavá
16.01.2009

Většina z nás pociťuje při kontaktu se zdravotně postiženými lidmi určitou nejistotu. Postižení sluchu silně ovlivňuje právě oblast komunikace.

Přesto bychom se měli pokusit zábrany překonat a co možná vyjít postiženému člověku vstříc, zvláště pokud se s ním setkáváme v situaci, kdy je na nás nějakým způsobem závislý. Typickým příkladem je komunikace mezi sluchově postiženým a zdravotnickým personálem. Pomoci překonat nejistotu by mohlo následující desatero.

Existují různé úrovně postižení a je podstatné, jestli pacient neslyší od narození, nebo o sluch přišel v průběhu života. Někteří neslyšící velmi dobře odezírají i mluví, jde většinou o jedince, kteří ohluchli v pozdějším věku.

Desatero komunikace s neslyšícím

Navažte oční kontakt

Dříve, než s osobou se sluchovým postižením začnete mluvit, je třeba se přesvědčit, že o vás ví. Navažte proto vždy kontakt například poklepáním na rameno.

Zeptejte se, jak chce komunikovat

Přesněji zeptejte se, zda chce váš neslyšící protějšek mluvit, odezírat, psát nebo používat znakový jazyk. Otázku můžete i napsat. Pokud budete s konkrétním neslyšícím jednat častěji, poznamenejte si jeho komunikační preferenci.

Ať je vám vidět na ústa

Tím, že vám neslyšící protějšek uvidí na ústa, umožníte mu odezírat. Neotáčejte se tedy stranou nebo zády, dívejte se stále na neslyšícího. Nestůjte zády ke zdroji světla. Najděte si pozici, kdy vy budete stát ke zdroji světla čelem nebo bokem a neslyšící zády nebo bokem.

Nezakrývejte si ústa rukou, nepodpírejte si bradu, nežvýkejte.

Mluvte přirozeně

Nehovořte příliš rychle, nekřičte, neslabikujte. Nepomáhá ani zdůrazněná artikulace, naopak ztěžuje odezírání.

Řekněte, o co vám jde

Člověku se sluchovým postižením předem vysvětlete, jakou spolupráci od něj budete potřebovat.

Používejte známá slova

Vyhněte se cizím a složitým výrazům, používejte jednoduché věty. Neslyšící nejsou s českým jazykem v tak častém kontaktu jako slyšící, je tedy pro ně obtížnější. Nepochopí ironii.

Ujistěte se, že vám rozumí

Poproste neslyšícího partnera, aby vám sdělil, co vyrozuměl. Neptejte se: „Rozuměl jste mi?" Ptejte se: „Co jste mi rozuměl?"

Pokud se komunikace nedaří, nebo potřebujete získat přesný údaj, nebojte se použít papír a tužku. I v písemné komunikaci však volte jednoduchý jazyk a pamatujte na zpětnou vazbu.

Mluvte přímo na neslyšícího

Neslyšící bývají často zraňováni tím, že lidé nemluví s nimi, ale o nich. Proto se v komunikaci obracejte na neslyšícího, nikoli na jeho doprovod nebo tlumočníka, pokud je přítomen. Pokud se komunikace odehrává ve skupině, sdělte neslyšícímu alespoň téma hovoru, aby se necítil vyčleněn.

Přizpůsobte se

Komunikační preference každého neslyšícího mohou být různé, vycházejte proto z konkrétní situace a z potřeb daného člověka. Nepodléhejte svým předsudkům a očekáváním. Když něčemu nerozumíte, zeptejte se.

Chraňte osobní důstojnost neslyšícího

Při neúspěšné komunikaci vezměte v úvahu, že se jedná o důsledek postižení. Vyvarujte se netrpělivosti a neomezujte zbytečně komunikaci. Raději se snažte nalézt cesty, jak si porozumět lépe.

 

Jaké zkušenosti máte vy?

 

 

Autor: Zuzana Šilhavá

Intimní hygiena žen
Pozor na popáleniny

Další články

 Intimní hygiena žen
Hygiena

Intimní hygiena žen

22.04.2009

Intimní hygiena je samozřejmě důležitá i pro muže, ale především v životě ženy je třeba ji nepodceňovat, zvláště pokud má žena problémy s mykózou či jinými gynekologickými potížemi ...

Umělá sladidla
Zdravá výživa

Umělá sladidla

27.03.2009

V poslední době se mluví snad všude o zdravé výživě – v televizi, rádiích, na ulici či v tramvaji a internetové diskuze jsou plné všemožných rad a tipů. Roztrhl se také pytel s rek ...

Nepříjemné opary
Opar

Nepříjemné opary

19.02.2009

Někteří mají za celý svůj život pouze tolik oparů, že by je dokázali spočítat na prstech jedné ruky. Ti, kteří jsou k oparům náchylní, ví, jak dokáží znepříjemnit život. Proč vznik ...

Gemmoterapie
Terapie

Gemmoterapie

10.02.2009

I dnes, v 21.století, kdy moderní medicína dosáhla nevídaného pokroku, existují případy, na které klasické léčebné postupy tak úplně nezabírají. Vznikají proto různé alternativní p ...

Osteoporóza
Osteoporóza

Osteoporóza

06.02.2009

Jedná se o onemocnění charakterizované úbytkem kostní tkáně vedoucí k tomu, že kost je křehčí a mnohem náchylnější k různým zlomeninám.

Problém pocení
Pocení

Problém pocení

28.11.2008

Také máte pocit, že se potíte více než ostatní? Raději příliš nezvedáte ruce, aby snad někdo náhodou neviděl vaše propocené skvrny na triku v podpaží? Děsíte se předepsaného obleče ...