zdroj: istockphoto.com
Terapie

Muzikoterapie a její léčivé účinky

Blanka Barešová
25.11.2008

O spojení hudby a medicíny si můžeme přečíst v Bibli, kde je popisováno, jak David léčil hrou na harfu deprese krále Saula. Další zmínky najdeme v kulturách starého Egypta i antického Řecka. Šamani po celá tisíciletí provozovali umění spojení hudby a rituálů k léčení. Dnes se terapií hudbou zabývají renomovaní lékaři a psychologové a muzikoterapie je chápána nejen jako podpůrná terapie při různých onemocněních, ale také jako sofistikovaná relaxace.

I pacienti, kteří po úrazu nemohou mluvit, se dokáží vyjádřit zpěvem. Hudba nejen rychleji myslet a reagovat, ale také léčí.

Techniky muzikoterapie

 

Hudební improvizace je spontánní vytváření hudby pomocí hry na tělo, pomocí zpěvu a hudebních nástrojů. Improvizace může být zcela volná nebo, podle nějaké instrukce.

 

Hudební interpretace spočívá v reprodukci předem známého hudebního materiálu. Je možné kromě hry na tělo, zpěvu a hudebních nástrojů využít také pohybu a dalších uměleckých prostředků. Muzikoterapie je vhodná pro klienty, kteří potřebují posílit sebedůvěru, nebo kteří prožívají úzkost ze spontánního projevu.

 

Zpěv písní pomáhá lidem s narušeným řečovým projevem zlepšit jejich artikulaci, rytmus řeči a dechovou kontrolu. Lidem s mentálním postižením slouží písně k rozšiřování slovní zásoby, memorování důležitých údajů a zvládání sekvenčních úloh.

 

Poslech hudby podporuje vyjádření myšlenek a pocitů, evokuje vzpomínky a asociace a zpřístupňuje zážitky z nevědomí.

 

Psaní písní a kompozice hudby podporují sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností. Jedna z variant je použít předem připravenou strukturu textu nějaké písně s vynechanými slovy, které má klient doplnit. Další variantou je přepisování a úprava již existující písně. Účelem je porozumění tomu, čím klienti ve skutečnosti jsou, co potřebují a co mají v životě rádi.

 

Hudební vystoupení pomáhají klientům budovat sebedůvěru, sebevědomí a sebedisciplínu a také se prohlubuje vnímání a uvědomování druhých lidí.

 

Pohybové aktivity při hudbě podporují a rozvíjejí rozsah pohybů, senzomotorickou koordinaci, svalovou sílu, vytrvalost, dýchání, svalovou relaxaci a kreativní vyjadřování pohybem.

 

Hudba a imaginace – terapeut využívá představivosti klienta a buď vybere témata, která mohou podpořit jeho zdravotní stav, nebo nechá klienta jen poslouchat hudbu v relaxovaném stavu, aby klient sám spontánně rozvinul představivost spojenou s terapeutickými cíli.

 

Dechová cvičení při interaktivní hudbě - klienti s vysokým krevním tlakem jsou vedeni k pomalým a pravidelným dechovým vzorcům, které jsou synchronizovány s rytmem a tempem poslouchané hudby.

 

A na závěr si můžeme jedno takové relaxační cvičení, které slouží pro zvládání stresu, zkusit sami. Pustíme si hudbu, která nám je příjemná, a představíme si sebe, jako pírko plující ve vzduchu. Pírko klesá pomalu k zemi, zatímco my se cítíme stále více uvolnění. Nakonec měkce přistaneme a odpočíváme, něžně a jemně se dotýkáme země.

 

 

Jak působí hudba na vás?

 

Autor: Blanka Barešová

Zacvičte si jógu
Vyhrajte dárek pod stromeček - masáže

Další články

Artritida
Artritida

Artritida

20.05.2009

Artritida je zánět kloubů. Způsobuje nepříjemnou bolest a omezení pohybu v kloubech, jež jsou zasaženy. Příčiny vzniku a způsoby léčby se liší v závislosti na některém z mnoha její ...

 Intimní hygiena žen
Hygiena

Intimní hygiena žen

22.04.2009

Intimní hygiena je samozřejmě důležitá i pro muže, ale především v životě ženy je třeba ji nepodceňovat, zvláště pokud má žena problémy s mykózou či jinými gynekologickými potížemi ...

Diabetická dieta
Cukrovka

Diabetická dieta

02.04.2009

Strava diabetika je základem léčby každého typu cukrovky. Léčebně ovlivňuje onemocnění diabetem, pacienta neomezuje, ani potraviny nezakazuje. Jde o stravu racionální, výživová dop ...

Umělá sladidla
Zdravá výživa

Umělá sladidla

27.03.2009

V poslední době se mluví snad všude o zdravé výživě – v televizi, rádiích, na ulici či v tramvaji a internetové diskuze jsou plné všemožných rad a tipů. Roztrhl se také pytel s rek ...

Nepříjemná bolest v uchu
Uši

Nepříjemná bolest v uchu

20.03.2009

Také vás občas trápí? Přijde zcela nepozvána a ztěžuje nám život. Nejraději byste se ukryli před světem a spěcháte do bezpečí domova. Mnoho lidí má bolesti uší spojené s podzimním ...