Vysoký krevní tlak - hypertenze

Arteriální hypertenze – vysoký krevní tlak

Kateřina Loyková
17.12.2008

Hypertenze patří vedle ischemické choroby srdeční k nejčastějším onemocněním srdce a cév. Jedná se o chronické onemocnění, jehož léčba si vyžaduje vedle léčby farmakologické – tedy podávání léků, také léčbu nefarmakologickou, která vyžaduje dodržení určitých opatření, jako je například omezení solí, tuků ve stravě, redukci hmotnosti a další, které zmíníme později.

Krevní tlak je výsledkem vzájemné interakce genetických - tedy dědičných vlivů a vlivů zevního prostředí. Byly pozorovány regionální rozdíly v hodnotách krevního tlaku v řadě rozvinutých zemích. Byly popsány rozdíly mezi městy a venkovem s tendencí k vyšším hodnotám krevního tlaku v městských oblastech.

Mezi faktory působící na náš krevní tlak, které závisí na nás samotných, patří tělesná hmotnost a fyzická aktivita. Relativní riziko rozvoje hypertenze výrazně narůstá se zvýšenými hodnotami BMI. Tedy obezita je spojena s vyšším rizikem vzniku onemocnění. Fyzická aktivita má příznivý vliv na hodnoty krevního tlaku. Míru fyzické aktivity u nemocných je však třeba konzultovat s lékařem.

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím krevní tlak je nadměrný přívod sodíku a nedostatečný přívod draslíku a magnézia. Proto je v rámci nefarmakologické léčby hypertenze doporučováno omezit solení. Zvýšený přívod draslíku má preventivní efekt na vznik cévních mozkových příhod. Snižuje jak systolický, tak diastolický tlak. Vysoký podíl draslíku je obsažen například v meruňkách. Je ovšem potřeba, pokud je pacient již na hypertenzi léčen farmakologicky - tedy léky, konzultovat příjem draslíku s lékařem. Některé léky na vysoký krevní tlak mohou draslík  zadržovat v těle a další přísun by byl nebezpečný. Vysoký podíl draslíku by mohl způsobovat poruchy srdečního rytmu.

Zvýšený přívod živin vedoucí k obezitě je také spojen s vyšším rizikem hypertenze, které u obézních osob dosahuje až 50%. Tak zvaná abdominální obezita s nahromaděním tuku v dutině břišní se uplatňuje jako rizikový faktor významněji.

Mezi další zevní faktory, které se podílí na rozvoji onemocnění, patří zvýšená konzumace alkoholu, kouření a stres.

Léčba vysokého krevního tlaku tedy spočívá v ovlivnění zevních příčin hypertenze a v léčbě farmakologické. Léčba se řídí krevním tlakem naměřeným v ordinaci. Pacient však může monitorovat hodnoty krevního tlaku i v domácím prostředí, na trhu je možno vybrat různé druhy přístrojů.

Podle kritérií WHO (Světové zdravotnické organizace) z roku 1999 je za optimální krevní tlak považována hodnota pod 120 a méně nebo rovno 80 mm Hg. Normotenze je do hodnot pod 130 systolického tlaku a do 85 mm Hg diastolického tlaku.Vysoký normální tlak 130-139/85 -90mm Hg. Mírná hypertenze 140-159/90-99 mm Hg, středně závažná hypertenze 160-179/100-109 mm Hg a těžká hypertenze nad 180/110 mm Hg.

Důsledky vysokého krevního tlaku lze dělit na hypertenzní a aterosklerotické.

Hypertenzní důsledky: zbytnění levé srdeční komory, srdeční selhání, krvácení v centrálním nervovém systému, selhání ledvin, postižení oční sítnice, maligní hypertenze, hypertenzní krize, encefalopatie - poškození mozku, disekující aneuryzma.

Aterosklerotické důsledky hypertenze: ischemická choroba srdeční (angina pectoris, infarkt myokardu, náhlá smrt), cévní mozkové příhody, aneuryzma aorty, onemocnění periferních tepen dolních končetin, postižení ledvinné tepny.

Hypertenze je chronické a velice časté onemocnění a důsledky neléčeného nebo nedostatečně léčeného onemocnění jsou velice závažné.

 

Autor: Kateřina Loyková

Cholecystolitiáza – žlučové kameny
Preventivní očkování

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Artritida
Artritida

Artritida

20.05.2009

Artritida je zánět kloubů. Způsobuje nepříjemnou bolest a omezení pohybu v kloubech, jež jsou zasaženy. Příčiny vzniku a způsoby léčby se liší v závislosti na některém z mnoha její ...

 Intimní hygiena žen
Hygiena

Intimní hygiena žen

22.04.2009

Intimní hygiena je samozřejmě důležitá i pro muže, ale především v životě ženy je třeba ji nepodceňovat, zvláště pokud má žena problémy s mykózou či jinými gynekologickými potížemi ...

Dolomitenmann - čistě mužská záležitost
Adrenalinové sporty

Dolomitenmann - čistě mužská záležitost

06.04.2009

Každým rokem se horské městečko Lienz v Rakousku, stává dějištěm jednoho z nejtvrdších a nejextrémnějších závodů světa - Dolomitenmanna. Již víc jak dvacet let se zde na konci kaž ...

Diabetická dieta
Cukrovka

Diabetická dieta

02.04.2009

Strava diabetika je základem léčby každého typu cukrovky. Léčebně ovlivňuje onemocnění diabetem, pacienta neomezuje, ani potraviny nezakazuje. Jde o stravu racionální, výživová dop ...

Umělá sladidla
Zdravá výživa

Umělá sladidla

27.03.2009

V poslední době se mluví snad všude o zdravé výživě – v televizi, rádiích, na ulici či v tramvaji a internetové diskuze jsou plné všemožných rad a tipů. Roztrhl se také pytel s rek ...