zdroj: pixabay.com
Vztahy v rodině

Dítě jako manipulátor - kde se stala chyba?

Veronika Tůmová
01.11.2018

Chcete své dítě vychovávat na maximum, možná jste dokonce přesvědčeni, že to děláte lépe než ostatní. Jste rodiči na sto procent, svědomitými, zodpovědnými, máte pocit, že ohledně výchovy vašich dětí se vám zkrátka nedá nic vytknout.

To ovšem při bližším zkoumání často znamená, že jste vždy a za všech okolností k dispozici a vaše dítě je zvyklé mít vás stále za zády s tím, že vše uděláte za něj, stejně jako to, že vždy obhájíte jeho chování, poklesky, špatné známky. Vztah mezi vámi a vaším dítětem tak ztrácí rovnováhu a vy, coby rodič, se nevědomky dostáváte do pozice podřízeného.

Vyrovnanost emočního vztahu k dítěti vede ke zdravému nastavení výchovy

Vaše dítě jako malý manipulátor - je něco takového vůbec možné? Bohužel ano, stejně jako to, že za tím není nic jiného než náš nezdravý emoční postoj a tím negativně ovlivněné vnímání dítěte nás samotných. I dobrý záměr čili dobře míněná snaha tak může mít opačné, až destruktivní následky. Co tedy s tím? Podstatné je přijmout fakt a uvědomit si, že i my se za určitých okolností můžeme stát obětí dítěte, které nás svým chováním manipuluje a ovládá. Jak už řečeno, hledat vinu v prvé řadě či pouze u dítěte je nesprávné a zbytečné. Klíčem je naše emoční nastavení, které řídí naše chování při výchově dítěte, což má přímý vliv na to, jaký postoj k dítěti my sami zaujímáme a jak přitom naši osobnost dítě vnímá. Zdravé emoce vedou k vyrovnanosti vztahu, kdy jsme jako rodiče pro dítě přirozenou autoritou a zároveň vždy také oporou.

Dítě - manipulátor očima dospělých

Dítě jako manipulátor je velmi dobrý pozorovatel. Vyniká schopností odhalovat u ostatních jejich zranitelná místa, což mu dává moc, která mu poskytuje jistotu. Ze zkušeností odborníků vyplývá, že rodiče často považují manipulativní děti za chytřejší než jejich sourozence. Ve skutečnosti jde však spíše o čirou vychytralost. Tyto děti stojí mnohem častěji za konflikty mezi rodiči, aniž by si to však rodiče uvědomovali. Dosáhnou od dospělých všeho, co chtějí. Na straně rodičů či jiných dospělých je patrný přehnaný obdiv k těmto dětem, třeba i tajně projevovaný, což bývá častý jev například u prarodičů. Důvodem bezmezného obdivu k dětem bývá obvykle krása v jejich nejroztomilejším věku, velký vzrůst, výjimečné nadání pro určité obory, vyjadřovací schopnosti a slovní zásoba. Dospělí se tak nevědomky nechovají tak, jak by se chovali k jiným dětem téhož věku, což děti se sklony k manipulativnímu chování bystře využijí ve svůj prospěch.

Život s manipulátorem - umíte se bránit?

Neškodný organizátor v okruhu kamarádů, nebo manipulátor, který se neštítí šikany?

Sklony k tzv. organizátorství a řízení ostatních lze pozorovat už v útlém věku především u děvčat, která však pro jejich roztomilost a princeznovský vzhled podezíráme z čehokoliv jen velmi neradi. Když už k tomu dojde, obvykle zjistíme, že jde jen o větší sklon k tomu, organizovat druhé, rozdělovat jim úkoly, radit a stavět se do role velitelky, ovšem bez toho, aby trestaly a třeba i šikanovaly ty, které se jim podřídit nechtějí. V mateřských školkách bývá vrcholem problému posmívání, např. za barvu pleti apod. Tady musí hned na začátku zakročit učitelka a popovídat si s dětmi srozumitelně o všem, z čeho takové chování vzniklo. Přimět děti porozumět a pochopit, jak je to s druhy lidských ras ve světě a čím se navzájem liší. Takto malé děti jsou dosti tvárné, přitom přirozeně ochotné věci vstřebat a správně se jim přizpůsobit, jsou-li k tomu vedeny. S klasickým případem tělesné šikany se setkáváme až ve školních kolektivech a jistě spíše u chlapců, ta psychická, jež může končit vážnými následky, je však zastoupena u obou pohlaví. Jisté je, že celkový podíl na výchově a především na chování zejména dospívajících dětí mají za všech okolností jak rodiče a nejbližší rodina, tak i škola a ostatní kolektivy.

Šikana u dětí - rozpoznejte ji včas!

Zdroj: Conteandconte.wordpress.com, Mojebetynka.maminka.cz, Mujvztah.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Nepodceňujte chřipku - jak se proti ní chránit?
Depresí trpíme čím dál víc - lze se jí ubránit?

Další články

Je řepkový olej zdravý?
Hubnutí, dieta a zdravá strava

Je řepkový olej zdravý?

14.10.2018

Řepkový olej se vyrábí ze semen rostliny řepky olejné, je to nejvíce používaný rostlinný olej u nás. Je však pro naše zdraví přínosný? Nebo nám naopak škodí?