zdroj: Shutterstock.com
Zdravý život

Bambusové nádobí: je ekologické, anebo představuje riziko?

Pavlína Klaudová
22.11.2023

Snaha o co největší omezení plastu a nacházení oblíbených eko variant dovedla výrobce i spotřebitele k bambusu. Je tento materiál opravdu tak dobrý pro denní používání, šetří přírodu i zdraví člověka nebo má nějaká úskalí, o kterých by měl uvědomělý spotřebitel vědět a dávat si na ně pozor?

Může být bambusové nádobí nebezpečné pro vaše zdraví?

Jak roste obliba bambusového nádobí a obalů, objevují se obavy z toho, že chemikálie, které mohou obsahovat, představují riziko kontaminace potravin. Alarmující zprávy totiž upozorňují na přítomnost plastových pryskyřic, jako je melamin-formaldehyd v těchto výrobcích. Tyto látky mohou představovat zvláštní zdravotní riziko pro spotřebitele. Experti a regulační orgány tedy vznášejí otázky ohledně této migrace škodlivých chemikálií, jako je formaldehyd a jeho uvolňovače (potenciální karcinogen) a možného aktuálního rizika bambusových nádob pro lidské zdraví.

Otázku bezpečnosti bambusového nádobí je ale nutné zkoumat z více úhlů pohledu. Ve skutečnosti však není většina těchto užitkových předmětů vyrobena výhradně z bambusu, ale místo toho obsahuje melamin-formaldehydovou pryskyřici, ta může při kontaktu s horkými potravinami uvolňovat karcinogeny, což je zvláště problematické v případě nádobí, které je určené pro děti.

Pokud jsou však talíře, příbory nebo jiné běžně používané nádobí vyrobeno čistě z bambusu nebo jeho kombinace s jinými rostlinnými vlákny, je zcela bezpečné pro užívání v rámci každodenního stolování. Je proto nezbytné pečlivě kontrolovat štítky na výrobcích a dávat si pozor na termíny jako „eco-friendly“ nebo „natural“ často používané výrobci, protože tyto produkty stále obsahují plast

Některé nádobí, které je vyrobené z bambusu však může být ošetřeno chemikáliemi, aby se zlepšila jeho pevnost a odolnost. Tyto úpravy mohou vést k migraci potenciálně škodlivých látek do potravin. Při používání 100% přírodního bambusového nádobí je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, převážně při jeho denním používání a celkové údržbě.

Melaminové bambusové nádobí je reálným rizikem pro spotřebitele

V rámci jedné ze studií, které se věnovaly této problematice bylo prokázáno, že melamin a formaldehyd, běžně přítomné v mnohých bambusových výrobcích, jsou karcinogenní. Překročení doporučených limitních norem pro tyto látky tak může mít za následek nadměrnou denní expozici potenciálně škodlivým sloučeninám. Toto riziko se zvyšuje obzvlášť při konzumaci horkých, mastných nebo kyselých potravin. 

Testy s mírně kyselými horkými nápoji (do nichž patří například káva), podávanými v bambusových kelímcích prokázaly potenciální nebezpečí bambusu potaženého melaminem používaného v opakovaně použitelných kelímcích. Je důležité mít na paměti, že jakýkoli plastový výrobek, určený pro styk s potravinami musí splňovat evropské bezpečnostní normy. Kelímky, vyráběné z bambusu a plastu jsou problematické, protože legislativa EU výslovně nezmiňuje bambus jako povolenou látku v plastových výrobcích, určených pro konzumaci potravin a nápojů.  

Je bambus opravu dobrá varianta pro planetu a přírodu?

Bambus je používaný po tisíciletí pro svou pevnost, odolnost a flexibilitu. Za určitých okolností může představovat výbornou volbu užitkového materiálu. Proniká do trendů ekologického stavebnictví, je oblíbený pro výrobu dekorací a stal se také pilířem oděvního i papírenského průmyslu. Přesto je však nutné se starat o to, aby jeho nadměrné používání nebylo rizikem pro planetu. Jeho pěstování je velmi nenáročné, jde o prakticky bezúdržbovou rostlinu. Ať už se jedná o bambus obří nebo bambus žlutý či jiné varianty.

Bambus vyžaduje při růstu jen prakticky velmi malou péči

To platí pro všechny jeho odrůdy, jak pro obří bambus, tak pro žlutý bambus. Ke sklizni je rostlina připravena, když rostla tři až pět let. Může dosahovat výšky až devět metrů. Její pěstování je výhodné rovněž kvůli nenáročnosti na vodu a energii, nepotřebuje podporu růstu ve formě hnojiv a její dobrá přirozená odolnost vyzývá k eliminaci pesticidů.

  • Jako ekologický a zároveň finančně nenáročný materiál si prorazil cestu i do textilního průmyslu.
  • Je uváděný jako přírodní nástroj pro boj proti tzv. skleníkovému efektu. Funguje jako přirození pohlcovač uhlíku.
  • Bambus má velmi hustou kořenovou síť, která mu umožňuje zadržovat půdu a účinně bojovat proti její erozi. 
  • Podílí se na přirozené obnově půdy. Pomáhá eliminovat určité toxiny v ní. Jeho pěstování je forma zemědělství, které dbá na regeneraci půdy a můžeme o něm mluvit jako o formě agroekologie.
  • Vlákno bambusu je až osmkrát pevnější než dřevo. Díky výborné nosnosti a pevnosti je v Asii používán ke stavbě mostů a domů.

Zdroje: bfr.bund.deeuroparl.europa.eumedium.com

Autor: Pavlína Klaudová

Jaké zdravotní problémy může znamenat častá tvorba modřin
Listopad je měsícem péče o plíce. Plíce potřebují správný dech a čistý vzduch

Další články