zdroj: pixabay.com
Duševní zdraví a psychologie

Kdy a proč zmizela homosexualita ze seznamu nemocí?

Veronika Tůmová
26.09.2018

Definici homosexuality jistě není třeba dlouze popisovat, tentokrát se chceme spíše zamyslet nad tím, proč a jak dlouho ji lidé považovali za nemoc a odchylku od normy. Zhruba od poloviny 19. století do třetí čtvrtiny 20. století byla homosexualita považována a i odborně klasifikována jako duševní porucha.

Teprve na začátku roku 1973 se však nejvýznamnější psychiatrické organizace v Americe, postupně i v Asii a Evropě, rozhodli své stanovisko přehodnotit, a to na základě změny společenské situace i vědeckých výzkumů. Svůj velký podíl na tom měl americký psychiatr Robert Spitzer, který právě v roce 1973 vyloučil homosexualitu z příručky zabývající se diagnostikou a statistikami duševních nemocí.

Homosexualita jako nemoc - domněnky a hypotézy o předurčení k homosexualitě

Jakmile byla prokázána samotná existence homosexuality, začalo se bádat, co je její příčinou. Různily se názory předpokládající genetické vlivy, rodinné prostředí, tělesný vývoj i metody výchovy. V současnosti se někteří liberálové kloní spíše k názoru, že homosexualita je ovlivněna především geneticky, tudíž tu není možnost osobní volby a vlastního rozhodnutí v té věci. Konzervativci naopak propagují teorii, že tato náklonost ke stejnému pohlaví vzniká až v průběhu života, v důsledku nejrůznějších vnějších vlivů. V současnosti probíhá dokonce výzkum, který má ukázat faktory směřující k možnosti předpokladu a předpovědi vzniku homosexuality.

Rovnoprávnost homosexuálů ve společnosti a vyškrtnutí ze seznamu nemocí

O všeobecné uznání práv homosexuálů se začalo usilovat již ve druhé polovině 19. století, první organizace na ochranu těchto práv byla založena v Německu. Výraznější emancipace homosexuálů byla zaznamenána až po druhé světové válce a vyjmutí homosexuality z mezinárodního seznamu nemocí Světovou zdravotnickou organizací (WHO) se událo 17. května 1992.

Homosexualita ve starověku

Ve starověku byla homosexualita běžnou libůstkou vlivných a movitých mužů, kteří si vydržovali mužské mladíky jako společníky a prostituty. V antickém Řecku byla rovnoprávnost homosexuálů s heterosexuály na vysoké úrovni, bylo normální záležitostí, že starší bohatí muži udržovali poměr s mladíky pocházejících z dobrých a urozených rodin.

Homosexualita v době křesťanství a za nacismu

Křesťanství přibilo pojem homosexuality na pranýř a rovnoprávností v Evropě byl konec. Byla považována za hřích, který nebylo možno trestat jinak než smrtí, a to na základě rozhodnutí církevních i světských soudů. Homosexuálové byli viněni z mnoha neštěstí i přírodních katastrof, dalo by se to přirovnat k inkviziční honbě na čarodějnice. Teprve Velká francouzská revoluce znamenala opět určitý obrat a v druhé polovině 19. století začala být homosexualita v lékařských kruzích vnímána jako porucha zdraví či nemoc získaná bez vlastní viny, nebyla již vnímána jako zvrácenost. V nacistickém Německu byli homosexuálové opět velmi pronásledováni a zavíráni do vězení i koncentračních táborů.

AIDS - důležitá je prevence!

Emancipace homosexuálů od sedmdesátých let po současnost

Od policejní razie proti homosexuálům dne 28. června 1969 v newyorském podniku Stonewall Inn, která vzbudila velkou nelibost a řadu protestů, došlo postupně k založení prvních organizací na podporu práv sexuálních menšin v Americe i jinde. Americká komunita dosáhla vyškrtnutí homosexuality ze seznamu duševních poruch u Americké psychiatrické společnosti v roce 1973, za nemoc jako takovou se přestala považovat o dvacet let později, po vyjmutí ze seznamu mezinárodní klasifikace nemocí WHO - 1. ledna 1993.

Sexuální poruchy a deviace

Zdroj: Forum24.cz, Wikipedie, Lidovky.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Prořezávání zoubků - co se vlastně děje a jak ulevit dítěti od bolesti?
Impetigo - bakteriální infekce postihující kůži

Další články

11 důvodů, proč na konci léta nepřehlížet hrušky!
Ovoce a zelenina

11 důvodů, proč na konci léta nepřehlížet hrušky!

07.09.2018

Máte rádi hrušky? Pak využijte právě tyhle dny, kdy je jich ještě všude plno. Hruška je totiž skvělý pomocník - třeba pro detoxikaci a celkové pročištění organismu. Kromě toho obs ...

Mnohočetný myelom
Rakovina kostí

Mnohočetný myelom

05.09.2018

Mnohočetný myelom (Kahlerova nemoc) je maligní nádorové onemocnění plazmatických buněk (typ bílých krvinek), které se ve své abnormální formě shlukují v kostech, kde díky nim vznik ...