Nemoci a léčba

Léčebná metoda speleoterapie

Jitka Suchánková
13.11.2013

Speleoterapie je léčebná metoda, která zkoumá příznivé reakce organismu při déletrvajícím pobytu v jeskynním prostředí. Získané poznatky pak využívá k léčbě některých chorob.

Jedná se zejména o astma bronchiale, sezónní i celoroční alergické rýmy, alergie na pyly, roztoče, plísně apod., opakované infekty horních cest dýchacích (záněty nosohltanu a hrtanu, záněty vedlejších dutin nosních), opakované infekty dolních cest dýchacích (záněty průdušek, zápaly plic) a sníženou odolnost organismu.

Historie speleoterapie ve světě

Účinky jeskynního prostředí byly známy již v antickém Řecku a Římě z jeskyní Kerkira a Herculaneum. Písemné zmínky o speleoterapii byly nalezeny v solných dolech v polské Wieliczce a pochází z 15. století. V minulém století se ve stříbrných dolech v Oberzeiringu v Rakousku konala první speleoterapie pod lékařským dohledem.

Skutečný zakladatel speleoterapie

Základní kameny moderní speleoterapie položil až v 50 letech tohoto století Dr. Karl Hermann Spannagel, kdy v lázeňském městě Ennepetal (v dnešní Spolkové republice Německo) léčil speleoterapií dospělé astmatiky. Jeho hlavní zásady byly převzaty a dále rozvíjeny v různých speleoterapeutických centrech v Evropě. Jedná se většinou o zdravotnická zařízení, která mají odborný zdravotnický personál. Vrcholným orgánem pro speleoterapii je dnes Stálá komise pro speleoterapii při UIS, v České republice zastoupena Českou komisí pro speleoterapii, která je složena z odborníků – lékařů a přírodovědců.

Historie speleoterapie v ČR

První speleoterapii v tehdy Československé socialistické republice provedl v roce 1969 v jeskyni Gombasek ve Vysokých Tatrách Mgr. Štefan Broda. Později v letech 1973 – 1976 léčily speleoterapií lékařky Timová a Valtrová z Dětské kliniky v Banské Bystrici dětské astmatiky v jeskyni Bystrjanská v Nízkých Tatrách. Téměř utajeně probíhala speleoterapie v Třesínské štole v 70. letech 20. století.

Účinek speleoterapie

Mechanismus účinku je trvale předmětem výzkumu, který prokázal významný imunomodulační vliv expozice jeskynním prostředím na lidský organismus. Z hlediska mechanismu účinku je nejvýznamnějším faktorem lehce zvýšená koncentrace radonu, díky čemuž jsou v jeskyni také vysoce koncetrované lehké ionty.

Současnost speleoterapie v ČR

V současné době se oficiálně provozuje speleoterapie na třech místech v naší republice, a to v Ostrově u Macochy, ve Zlatých horách a ve Vojtěchově. Vyskytují se však nesprávné tendence nazývat speleoterapií jakýkoliv ozdravný či hotelový wellness pobyt, jehož součástí je možnost navštívit jeskyně.

Foto: Sxc.hu

Autor: Jitka Suchánková

Jizvy a jejich odstranění
Je před vámi dlouhý let? Vyhněte se žilní trombóze!

Další články

Opium - účinky a využití
Drogy

Opium - účinky a využití

21.10.2013

Opium je zaschlá šťáva získávaná z nezralých makovic. Má vysoký obsah alkaloidů, především morfia nebo kodeinu, látek známých jako opiáty. Silně narkotický účinek opia navozuje poc ...

Injekční stříkačka a jehla
Nemoci a léčba

Injekční stříkačka a jehla

18.10.2013

Vynálezcem této nepostradatelné lékařské pomůcky, injekční stříkačky, byl francouzský matematik, fyzik, teolog, náboženský filosof, spisovatel a hluboce skeptický myslitel Blaise P ...

Hormonální jóga
Jóga

Hormonální jóga

11.10.2013

Druhů jógy je bezpočet, každý typ je vhodný pro někoho jiného, každý má nějaké ozdravné působení. Dnes vám představíme hormonální jógu, která má, jak už název napovídá, specifické ...