zdroj: Shutterstock.com
Nemoci a léčba

Předoperační vyšetření – co obnáší a jaká je nezbytná příprava?

Veronika Tůmová
10.07.2023

Předoperační vyšetření je soubor jednotlivých vyšetření, na jejichž základě se interní nebo obvodní lékař rozhodne, zda je pacient v odpovídajícím zdravotním stavu k operačnímu výkonu. Předoperační vyšetření se skládá z laboratorního vyšetření krevního obrazu, minerálů, cukru, jaterních testů, srážlivosti krve, moči, EKG vyšetření, vyšetření krevní skupiny a fyzikálního vyšetření interním nebo obvodním lékařem.

Ke každé operaci je třeba přihlédnutí k anamnéze, fyzikální vyšetření, kompletní laboratorní vyšetření krve včetně krevního obrazu, parametry krevní srážlivosti, hladiny jednotlivých minerálů, cukrů a tuků, jaterní testy a také chemické vyšetření moči.

Kdy se provádí předoperační vyšetření, z čeho se skládá a co je jeho cílem?

Předoperační vyšetření se provádí u každého pacienta před plánovaným operačním výkonem, ať už jde o křečové žíly, laparoskopické odstranění žlučníku, kloubní náhradu, zánět slepého střeva, otevřenou zlomeninu apod. Podle druhu operace se vyšetření může svým rozsahem lišit. Předoperační vyšetření se však běžně skládá z laboratorního vyšetření krevního obrazu, minerálů, cukru, jaterních testů, srážlivé schopnosti krve, moči, EKG vyšetření, vyšetření krevní skupiny a fyzikálního vyšetření interním nebo obvodním lékařem. Srovnání laboratorních hodnot s anamnézou upozorní lékaře na odchylky, které se nevztahují k chronickým onemocněním pacienta. Cílem předoperačního vyšetření je vyloučit infekci nebo jiné onemocnění, které by představovalo u pacienta při operaci nebo po ní zvýšené riziko nejrůznějších komplikací.

Jak se připravit na předoperační vyšetření a jak samotné vyšetření probíhá?

K vyšetření není nutná žádná zvláštní ani složitá příprava. Pouze je nutné, abyste přišli nalačno na ranní odběr krve, tzn. od půlnoci nic nejíst ani nepít. Ranní moč přinesete ve vymyté, šroubovací lahvičce nebo zkumavce, kterou koupíte v lékárně. Na vyšetření se dostavíte v předem určený den a čas ke svému obvodnímu nebo internímu lékaři. Sestra natočí EKG záznam křivky, kterou lékař zhodnotí společně s laboratorními výsledky. Poté pokračuje v důkladném vyšetření a napíše zprávu, kterou odevzdáte při nástupu do nemocnice na příslušném oddělení.

Co je k předoperačnímu vyšetření potřeba?

Závěr předoperačního vyšetření lékař sestaví podle laboratorních výsledků a fyzikálního vyšetření. Před plánovanou operací je tak nutné dostavit se k předoperačnímu vyšetření včas. Pokud jde o neodkladný operační zákrok, jako je například otevřená zlomenina nebo uskřinutá kýla, všechna nutná vyšetření vám provedena přímo v nemocnici. Předoperační vyšetření provádí za normálních okolností váš obvodní lékař, v nemocnicích pak interní lékař a u dětí pediatr. Předoperační vyšetření nesmí být starší jednadvaceti dnů před plánovanou operací.

Předoperační vyšetření slouží k předání potřebných informací chirurgovi a anesteziologovi a k minimalizaci operačního rizika.

Zdroj: ipvz.czordinacejilek.czulekare.cz

Autor: Veronika Tůmová

Krásné nohy do letních žabek – jak na ztvrdlou kůži na patách?
Voděodolná, lehká sádra jako ideální řešení pro léto. Jak si ji opatřit?

Další články

Účinné přírodní prostředky na kousance od hmyzu
Nemoci a léčba

Účinné přírodní prostředky na kousance od hmyzu

19.06.2023

Na jarně-letní pikniky v přírodě se netěší jen lidé, své sosáčky si brousí i všudypřítomný otravný hmyz. Co dělat, pokud se nám na hostinu přizvou nepříjemní hosté, kteří mají v pl ...