zdroj: Shutterstock.com
Nemoci a léčba

Vyšetření u dětského ortopeda: jaké vady a onemocnění patří k nejčastějším?

Veronika Tůmová
22.06.2023

Ortopedie je chirurgický obor, zabývající se léčbou a rehabilitací onemocnění a poruch pohybového aparátu, tedy kostí, kloubů, svalů a šlach, a to přes vrozené vývojové vady dětí, úrazy a degenerativní onemocnění velkých kloubů až po onkologická onemocnění. Poruchy a onemocnění pohybového aparátu mohou být vrozené i získané, a mohou se začít projevovat už v raném věku.

Zanedbání některých zdánlivě banálních onemocnění může vést k vážným komplikacím v dospělosti. Každé dítě v České republice je ortopedicky vyšetřeno krátce po narození, jedná se o preventivní vyšetření dětských kyčelních kloubů.

Co je náplní práce dětského ortopeda?

Dětský ortoped je zodpovědný za diagnostiku a léčbu všech vrozených, získaných a vývojových ortopedických problémů u dětí a dospívajících. Umí rozlišit stavy, které lze považovat za normální, od těch, které představují skutečné patologické stavy. U dětských pacientů se nejčastěji provádí vyšetření správného postavení kyčlí, které je nutné k případnému včasnému zachycení vrozené dysplazie kyčelního kloubu. První vyšetření probíhá hned po narození v porodnici, pak následují ultrazvuková vyšetření na pracovišti ortopedie, která jsou obvykle provedena do 3. týdne věku dítěte, pak v 6.–8. týdnu a nakonec, v případě potřeby, také po prvním roce života. Dalším velmi častým vyšetřením u dětí je plochonoží, které má vliv na celý pohybový aparát. Pokud je nožní klenba jen mírně snížená, pacient dochází do ordinace a problém se řeší ambulantně. Vážnější deformace už mohou vyžadovat operační zákrok.

Vady a onemocnění pohybového aparátu u dětí

K těm nejčastějším patří tyto:

  • Dysplazie kyčelního kloubu
  • Vrozené osové vady nohou a další vrozené vady
  • Dětská mozková obrna
  • Dětské plochonoží
  • Vadné držení těla
  • Skolióza
  • Ortopedická onemocnění způsobená změnou struktury kostní tkáně
  • Bolesti kloubů u dětí
  • Akutní bloky páteře
  • Osové vady

Čím se liší klasická ortopedie od dětské?

U dětí se řeší převážně vrozené vady nebo následky úrazů. Dle odborníků je dětská ortopedie specifická jako všechny pediatrické obory tím, že je nutné získat si především důvěru rodičů. Dětský ortoped musí umět jednat s dětmi, které mají obvykle z lékařů strach, a současně umět jejich rodičům vysvětlit co a jak je třeba řešit vzhledem k danému problému. I u dětí je třeba řešit například onkologická onemocnění a nádory kostí i měkkých tkání, které si žádají radikální operace a náročnou onkologickou léčbu. Pak je důvěra a dobrý vztah mezi lékařem, pacientem a jeho rodinou obzvláště důležitý. Dětská ortopedie také nepřináší výsledky okamžitě, ale čeká se na ně i několik let. Dítě s ortopedickou vadou je třeba sledovat až do doby ukončení jeho růstu, protože růst a další vývoj může určité věci ovlivnit.

Vyšetření na ortopedii

Tak jako každé jiné vyšetření, i to ortopedické začíná anamnézou. Kromě běžných informací týkajících se celkového zdraví dítěte, dědičných nemocí v rodině či případných změn životosprávy, bude lékař zjišťovat například i jeho pohybové zatížení, tedy jestli a jak často se věnuje nějakému sportu. Následuje fyzické vyšetření, kdy lékař zhodnotí způsob držení těla a takzvanou pasivní hybnost, díky které zjistí rozsah pohybu v jednotlivých kloubech.

Jakékoli patrné problémy s chůzí, vtáčením nožek, náhlým kulháním, ale i špatným držením těla bychom neměli podceňovat, je celá řada ortopedických klinik, kde je možné vyhledat radu a pomoc odborníků.

Zdroj: zdravi.euro.czsancedetem.cz

Autor: Veronika Tůmová

Účinné přírodní prostředky na kousance od hmyzu
Mořská voda jako lék zdarma. Jak její složení prospívá pokožce?

Další články