zdroj: Shutterstock.com
Nemoci a léčba

Srážlivost krve a její poruchy: Co znamená trombofilie, hemofilie a hemokoagulace?

Veronika Tůmová
27.01.2022

Srážení krve zjednodušeně řečeno znamená přeměnu tekuté krve na nerozpustný gel, který hraje důležitou roli v procesu hemostázy, jinak řečeno zástavy krvácení. Zástava krvácení potřebuje dostatek dobře fungujících krevních destiček, a tzv. srážecích faktorů v krevní plazmě. Nedostatek či špatná funkce krevních destiček může být příčinou krvácivých stavů.

Cévní onemocnění jsou v dnešní době nejčastější příčinou úmrtí. Takové stavy jako je koronární trombóza, plicní embolie či onemocnění periferních cév tvoří příčinu poloviny všech úmrtí. Mohou za to právě krevní sraženiny, které mají původ v poruše krevní biochemie.

Ztráta krve a její srážení – hemokoagulace

Principem srážení krve neboli hemokoagulace je tvorba nerozpustné sítě tvořené fibrinogenem (velkým glykoproteinem), do které se zachytí červené krvinky a krevní destičky, čímž vznikne krevní sraženina (červený trombus), který ucpe porušené místo cévy a zabrání jejímu krvácení. Ztráta krve je velmi nebezpečný stav, protože krev je sama o sobě přenašečem dýchacích plynů, živin a má mnoho dalších funkcí. Přípustná a zpravidla život neohrožující je ztráta cca 500 ml krve, hraničních je 750 ml. Při větší ztrátě krve už dochází k nevratnému poškození a nedojde-li k transfúzi, nastává šok a pacient umírá.

Krevní destičky a srážlivost krve

Krevní destičky neboli trombocyty jsou krevní složky, které se podílejí na srážení krve a vznikají v kostní dřeni. V krevním oběhu za normální situace kolují jen cca 7–10 dní. Při nedostatku krevních destiček, či jejich disfunkci, se krev špatně sráží. Příčinou poklesu počtu těchto krevních buněk může být nejen snížená tvorba, ale také nadměrně zvyšující se přirozený zánik nebo nadměrné ukládání krevních destiček ve zvětšené slezině. Nedostatek krevních trombocytů v krvi vzniká nejen v důsledku jejich snížené produkce, ale také například při onemocnění kostní dřeně či při leukemii. Jejich zvýšená úmrtnost pak může být důsledkem autoimunitního onemocnění, při němž jsou destičky ničeny vlastními protilátkami.

Cvičení, které podpoří krevní oběh

Trombofilie – zvýšená srážlivost krve

Zvýšená srážlivost krve neboli trombofilie, je příznakem celé řady onemocnění, vrozených i získaných. Hlavní problém zvýšené srážlivosti krve je nežádoucí vznik krevních sraženin tzv. trombů, kdy hrozí například vznik velmi nebezpečné hluboké žilní trombózy dolních končetin a plicní embolie. Krevní sraženiny však mohou vznikat i v jiných cévách a zapříčinit mimo jiné vznik infarktu, mozkové mrtvice, ale i častých potratů.

Co je hemofilie?

Srdeční infarkt, mozková mrtvice, žilní trombóza - to jsou známé nemoci spojené se zvýšenou srážlivostí krve. Lidé s hemofilií však mají srážlivost krve sníženou, mají tedy opačný problém a před kardiovaskulárními nemocemi jsou do určité míry chráněni. S vyšším věkem však i u nich toto riziko roste. Hemofilie se projevuje zvýšenou krvácivostí, jde o genetický problém, nemoc je tedy vrozená a zajímavostí je, že se plně projevuje pouze u mužů. Léčba spočívá v podávání srážecích faktorů získaných z krevní plazmy zdravých dárců. Více o hemofilii...

Zdroj: www.stefajir.cz, www.hemofilie.cz, www.vitalion.cz, www.uhkt.cz, www.hemofilie.cz, www.ordinace.cz

Autor: Veronika Tůmová

Suchý únor – výzva nejen pro ty, kdo mají problém s alkoholem
Pustili jste se do cvičení? Pozor na tyto chyby začátečníků

Další články