Onemocnění zad a páteře

Vojtova metoda

Veronika Tůmová
27.06.2012

Vojtova metoda, nebo také metoda reflexní lokomoce, je řada cvičebních technik používaných k léčbě fyzických, ale i psychických poruch. Metoda byla původně zaměřena na děti do čtyř let věku, její využití se však úspěšně rozšířilo i mezi dospělými pacienty.

Metoda nese jméno po svém objeviteli, dětském neurologovi Václavu Vojtovi, jenž ji používal k léčbě dětí postižených mozkovou obrnou. Od roku 1998 funguje v Německu Mezinárodní Vojtova společnost, zabývající se kurzy s výukou Vojtovy metody v mnoha zemích světa. V roce 1991 byla založena také v Praze.

Základní princip Vojtovy metody

Základní princip Vojtovy metody spočívá v předpokladu, že v centrální nervové soustavě člověka jsou genetické kódy k vrozeným pohybovým vzorům každého z nás. Metoda je založena na znalosti vývoje těchto pohybových vzorců během života dítěte.

Vývoj motoriky – pohyblivosti dítěte – probíhá zcela automaticky, je přirozeným pokračováním vývoje, kterým již dítě procházelo v děloze matky.

Motorickým vývojem dítěte a terapií v případě pohybových poruch se zabývá tzv. vývojová kineziologie, jednou z terapií je i Vojtova metoda.

Využití Vojtovy metody u dětí a dospělých

Vojtova metoda a její využití se již netýká pouze dětí, ale i dospělých. U dětí je možné přistoupit k terapii Vojtovy metody např. v těchto případech:

  • ortopedické vady hrudníku
  • skolióza (deformace) páteře
  • dětská mozková obrna
  • rozštěp páteře

U dospělých jde například o tyto vady či následky úrazů a onemocnění:

  • cévní mozková příhoda
  • bolesti zad v souvislosti s páteří
  • stavy po úrazech páteře a míchy
  • skolióza
  • důsledky jiných neurologických potíží

Terapeutický systém Vojtovy metody

Vojtova metoda je u nás poměrně známá a často praktikovaná, přestože existují i rozporuplné názory na její účinnost, nebo pochybnosti o jejím pozitivním vlivu u dospělých pacientů.

Systém Vojtovy metody vychází z poznatků vývojové kineziologie a neurologie. U dětí se pod odborným dohledem fyzioterapeuta rodiče učí řadě nápravných cvičení, které pak doma několikrát provádějí. Jde o aktivaci nervového systému v několika modelech – např. reflexní otáčení či reflexní plazení, a dochází tak k usměrnění funkcí ochablých svalů.

Při včasné diagnóze dané poruchy je možné začít se cvičením už v novorozeneckém věku.

U dospělých pacientů je cílem terapie zmírnění potíží a bolestivosti a udržení pohybových funkcí. Úspěch terapie závisí na typu postižení a věku i vitalitě pacienta.

Autor: Veronika Tůmová

Světový den boje proti drogám
Aby vysvědčení nebolelo

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Homeopatie
Homeopatika

Homeopatie

31.07.2012

Alternativní léčba je stále ještě hodně opomíjena. Přitom homeopatická léčba pomáhá tam, kde konzervativní terapie selhává.

Hemoglobin – krevní barvivo
Anémie

Hemoglobin – krevní barvivo

17.07.2012

Hemoglobin (Hb) je krevní barvivo obsažené v tělech obratlovců a některých dalších živočichů, jeho hlavní funkcí je přenos kyslíku z plic do tkání a opačným směrem odstraňování oxi ...

Totální endoprotéza kyčle
Onemocnění kloubů a končetin

Totální endoprotéza kyčle

16.07.2012

Totální endoprotéza kyčle znamená úplnou neboli celkovou náhradu kyčelního kloubu – hlavice i jamky, a to v případě, že došlo k poškození kloubu např. úrazem, zánětlivým onemocnění ...