Onemocnění zad a páteře

Vojtova metoda

Veronika Moreira Tůmová
27.06.2012

Vojtova metoda, nebo také metoda reflexní lokomoce, je řada cvičebních technik používaných k léčbě fyzických, ale i psychických poruch. Metoda byla původně zaměřena na děti do čtyř let věku, její využití se však úspěšně rozšířilo i mezi dospělými pacienty.

Metoda nese jméno po svém objeviteli, dětském neurologovi Václavu Vojtovi, jenž ji používal k léčbě dětí postižených mozkovou obrnou. Od roku 1998 funguje v Německu Mezinárodní Vojtova společnost, zabývající se kurzy s výukou Vojtovy metody v mnoha zemích světa. V roce 1991 byla založena také v Praze.

Základní princip Vojtovy metody

Základní princip Vojtovy metody spočívá v předpokladu, že v centrální nervové soustavě člověka jsou genetické kódy k vrozeným pohybovým vzorům každého z nás. Metoda je založena na znalosti vývoje těchto pohybových vzorců během života dítěte.

Vývoj motoriky – pohyblivosti dítěte – probíhá zcela automaticky, je přirozeným pokračováním vývoje, kterým již dítě procházelo v děloze matky.

Motorickým vývojem dítěte a terapií v případě pohybových poruch se zabývá tzv. vývojová kineziologie, jednou z terapií je i Vojtova metoda.

Využití Vojtovy metody u dětí a dospělých

Vojtova metoda a její využití se již netýká pouze dětí, ale i dospělých. U dětí je možné přistoupit k terapii Vojtovy metody např. v těchto případech:

  • ortopedické vady hrudníku
  • skolióza (deformace) páteře
  • dětská mozková obrna
  • rozštěp páteře

U dospělých jde například o tyto vady či následky úrazů a onemocnění:

  • cévní mozková příhoda
  • bolesti zad v souvislosti s páteří
  • stavy po úrazech páteře a míchy
  • skolióza
  • důsledky jiných neurologických potíží

Terapeutický systém Vojtovy metody

Vojtova metoda je u nás poměrně známá a často praktikovaná, přestože existují i rozporuplné názory na její účinnost, nebo pochybnosti o jejím pozitivním vlivu u dospělých pacientů.

Systém Vojtovy metody vychází z poznatků vývojové kineziologie a neurologie. U dětí se pod odborným dohledem fyzioterapeuta rodiče učí řadě nápravných cvičení, které pak doma několikrát provádějí. Jde o aktivaci nervového systému v několika modelech – např. reflexní otáčení či reflexní plazení, a dochází tak k usměrnění funkcí ochablých svalů.

Při včasné diagnóze dané poruchy je možné začít se cvičením už v novorozeneckém věku.

U dospělých pacientů je cílem terapie zmírnění potíží a bolestivosti a udržení pohybových funkcí. Úspěch terapie závisí na typu postižení a věku i vitalitě pacienta.

Autor: Veronika Moreira Tůmová

Světový den boje proti drogám
Aby vysvědčení nebolelo

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Homeopatie
Homeopatika

Homeopatie

31.07.2012

Alternativní léčba je stále ještě hodně opomíjena. Přitom homeopatická léčba pomáhá tam, kde konzervativní terapie selhává.

Totální endoprotéza kyčle
Onemocnění kloubů a končetin

Totální endoprotéza kyčle

Totální endoprotéza kyčle znamená úplnou neboli celkovou náhradu kyčelního kloubu – hlavice i jamky, a to v případě, že došlo k poškození kloubu např. úrazem, zánětlivým onemocnění ...