Péče o dítě

Triky a metody k udržení dětské pozornosti při výkladu ve škole

Veronika Tůmová
16.06.2017

Úspěch žáka při studiu závisí logicky z velké části právě na tom, jak dokáže být ve škole pozorný a soustředěný. Často se stává, že žáci selhávají právě díky neschopnosti soustředit se, přestože jsou jinak velmi šikovní a inteligentní. Rodič tak často tápe, proč tomu jeho výsledky ve škole neodpovídají, aniž by si uvědomoval, v čem je problém.

Pozornost a schopnost soustředění je podle odborníků nutné u dětí rozvíjet a trénovat. Mnohdy jde o běh na dlouhou trať, na kterou je nutné dlouhodobě zaměřit pozornost.

Vnitřní proces koncentrace

Bez náležité pozornosti si žák nedokáže propojit nové poznatky s těmi, které už získal. Výklad látky tak vnímá a vstřebává jen povrchně, později takto vstřebané informace často vytěsní a zapomene, nebo si je zapamatuje jen povrchově a zkresleně. Podle psychologů dokážeme plnou pozornost věnovat určitému výkladu jen velmi krátce, zhruba třicet až devadesát sekund. Potom je nutné zapojit tzv. vnitřní proces koncentrace a díky němu nasměrovat pozornost zpět daným směrem. Jde o zcela přirozený fyziologický projev, se kterým je nutné naučit se pracovat a využívat jej ve svůj prospěch.

Podněcování k vlastním úvahám a způsobům řešení - osvědčená metoda učení

Příznaky poruchy pozornosti často spojené s hyperaktivitou se nejčastěji objevují s nástupem dítěte do základní školy. Zde jsou děti poprvé vystaveny určitému řádu a pevným pravidlům, někomu však trvá déle, než se přizpůsobí. Po tu dobu dítě působí jako rušivý element na ostatní žáky a učitel, stejně jako rodič, musí vymyslet účinný způsob, jak usměrnit chování a zkrotit jeho nepozornost.

Koncentrace pozornosti se u dětí v mladším školním věku teprve rozvíjí. Je snadnější žáka zaujmout a přimět k pozornosti, pokud jde o hru či nějaký způsob zábavy. Při učení je nutné žáka zaujmout a tím přimět, aby u zadaného tématu vytrval, zaměřil se na jeho řešení a jevil zájem o dovedení práce do konce. Zásadní je pak povaha výuky samotné.

Pasivní přijímání nových faktů a poznatků ke koncentraci příliš nevede, podněcování žáků k vlastním úvahám či řešením se však osvědčilo. Podle odborníků je důležité zejména to, aby žák v učení viděl smysl, a to především smysl pro sebe samého, protože jedině tak má dostatečnou motivaci a dobrý důvod se svou pozorností pracovat.

Koncentrační hry, pohyb, systematické rozdělení výuky a jóga

Prostředí, ve kterém se dítě věnuje výuce či domácím úkolům, a je tedy nezbytná nutnost soustředit se, by mělo samozřejmě samo o sobě navozovat pocit pohody a klidu. Dítě by mělo být také dobře odpočaté. V rozvoji dětské koncentrace se osvědčila i různá fyzická cvičení určená k vyvážení duševních a fyzických aktivit, například koncentrační hry nebo prvky jógy.

Ani při učení doma by dítě nemělo být rozptylováno. Nechte jej v klidu za zavřenými dveřmi, k udržení pozornosti někdy pomáhá i tichá a příjemná hudba. Pokud budete pracovat spolu, rozdělte si dané úkoly na etapy. Je známo, že v posledních letech se nároky na děti zvyšují, i domácích úkolů bývá hodně, je dobré netrvat proto na jejich okamžitém dokončení a snažit se, aby je dítě dělalo se zájmem a s dostatečnou energií.

Zdroj: novinky.cz, School My Project (text + foto)

Autor: Veronika Tůmová

Kryoterapie - vyzkoušejte osvěžení a ozdravení organismu silou extrémního mrazu!
Torakoskopie a videoasistovaná hrudní chirurgie

Další články