Rozvoj osobnosti

Sedm základních čaker

Jitka Suchánková
11.05.2013

Zajímá a vás esoterika a rádi byste zjistili, jak zlepšit svůj vlastní život? Jak zdokonalit fyzický stav svého těla? Naše fyzično trpí dnešní příliš uspěchanou a hektickou dobou. Zkuste se zaměřit třeba na čakry a jejich význam. Nechejte si odblokovat čakry, přes které proudí (nebo spíš měla by proudit, ale nemůže) vaše energie, a možná se vám uleví.

První zmínku o čakrách můžeme najít už někde v hinduismu. Čakry jsou energetická místa v těle, která si můžeme představit jako kruh. Někdy mohou připomínat také vír o průměru cca 10 cm.

Čakry slouží k přeměně energie. Přijímají nebo vysílají pránu, což je ta nejzákladnější životní energie, kterou potřebuje každý živý organismus, aby mohl vůbec fungovat alespoň na svém základním principu. Pokud jsou čakry zablokované, vázne přesně to, co daná čakra určuje.

Některá stará učení uvádějí, že tělo má až 88 tisíc čaker, což by znamenalo, že prakticky každé místo na našem těle je pokryto větší nebo menší čakrou, která zajišťuje přeměnu energie. V současné době však mluvíme pouze o sedmi hlavních čakrách.

Čakry jsou v neustálém pohybu. Otáčejí se buď doleva, nebo doprava. Záleží na typu čakry a na tom, zda se jedná o mužskou či ženskou čakru. Pokud se čakra přestane otáčet, znamená to, že dojde k jejímu zablokování na energetické úrovni. Následkem toho se objeví nemoc nebo psychický blok. Každá z čaker je mimo jiné přímo propojena s určitými orgány v těle, proto můžeme podle stavu čaker diagnostikovat i příčiny onemocnění nebo aktuální stav jednotlivých orgánů.

První čakra – kořenová

Kořenová čakra je spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí. Souvisí s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence, jako je potřeba jíst, pít, být v teple. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly - fyzické, duchovní i duševní.

Druhá čakra – sakrální nebo též sexuální

Druhá čakra ovlivňuje naše sebevědomí, emoce, mezilidské vztahy, zejména vztahy k druhému pohlaví, sexuální energii a tvořivou sílu. Zablokování této čakry způsobuje sexuální chlad a potlačování emocí.

Třetí čakra - solar plexus

Tato čakra je sídlem vůle osobnosti, citových vazeb a mentálních pochodů. Její zablokování vede k pocitům porážky, ztráty odvahy, ztráty svobodné vůle, k vytváření falešných představ a negativních myšlenek. Je to místo, kde se srážejí stresy a strachy.

Čtvrtá čakra - srdeční

Je to čakra lásky a vztahů. Může se jednat o vztahy k sobě, k druhým lidem, ale klidně i k celému světu. Blokace této čakry způsobuje neschopnost lásku dávat i přijímat.

Pátá čakra - krční

Ovlivňuje komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování 5. čakry vede k neschopnosti vyjadřování se, mohou se projevit vady řeči, ale třeba i prázdné či plané myšlenky.

Šestá čakra - čelní (tzv. třetí oko)

Třetí oko se spojuje s intuicí a duchovními silami každého z nás. Špatná nebo nedokonalá funkčnost této čakry vede k jednoduchým a přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična.

Sedmá čakra - temenní neboli korunní čakra

Tato čakra by měla přijímat energii z vesmíru. Je sídlem jakési dokonalosti každého člověka. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry.

 

Máte i vy nějaké zkušenosti s funkčností či naopak zablokováním svých čaker, nebo čaker vašich blízkých? A věříte tomu vůbec, nebo si myslíte, že je tomuto fenoménu přikládán neprávem velký význam?

Autor: Jitka Suchánková

Hormonální antikoncepce – pozitiva převažují nad negativy
Alergická onemocnění dětí

Další články

Děti a špína
Péče o dítě

Děti a špína

13.05.2013

Chránit děti před jakoukoli sebemenší špínou není úplně rozumné. Když se snažíme děti držet ve sterilním prostředí, můžeme jim tak spíš uškodit a oslabit jejich imunitní systém.

Hubnutí po padesátce
Jak zhubnout

Hubnutí po padesátce

30.04.2013

Mnoho žen v přechodu přibírá na váze, často i v případě, že byly dosud velmi štíhlé a nikdy nemusely řešit problém obezity, ani zkoušet nejrůznější diety nebo cvičení. Proč vlastně ...