Zánět

Nozokomiální nákazy - nemocniční onemocnění

Olga Jastrabová
21.08.2010

Při slově nemocnice se nám vybaví různé choroby, bílé pláště, pach dezinfekčních prostředků, mnoho pacientů a různě alarmujících a život zachraňujících přístrojů. Zapomínáme však na to, že i v nemocnici, v dezinfekcí prosyceném prostředí, se mohou objevit nemoci spojené s tímto zařízením a jeho personálem.

Nozokomiální pochází z řeckého slova nosokomeion - nemocnice, nosos - choroba, proto se překládá jako nemocniční onemocnění. Jedná se o infekční onemocnění, které vzniklo ve zdravotnickém zařízení během pobytu pacienta, ale i u pacienta, který navštívil ambulantní pracoviště. Za nemocniční nákazu považujeme i tu, která se kvůli inkubační době projeví až po propuštění pacienta do domácí péče. Každý zdravotnický pracovník by měl dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby k těmto nákazám nedocházelo.

Specifické nemocniční nákazy jsou charakteristické pro některá pracoviště. Původci těchto nákaz se šíří do celého okolí, vyskytují se na stěnách, textiliích, různých předmětech, oděvech, na rukou personálu, zdravotnických pomůckách.
Způsobují hnisání pooperačních ran, novorozenecké infekce, hapatitidu typu B.

Nespecifické nozokomiální nákazy jsou do zdravotnického zařízení zaneseny z venku. Patří mezi ně klasická průjmová onemocnění, chřipka, hepatitida typu A a pro pacienty jsou stejně nebezpečné jako specifické nákazy.

Nozokomiální nákazy se rozdělují na infekce dle lokality.

Rané infekce

Rané infekce vznikají v souvislosti s operačním výkonem a porušením celistvosti kůže. Tyto infekce se vyskytují  nejčastěji na odděleních chirurgických, popáleninových, traumatologických, ortopedických. Původci jsou stafylokoky a streptokoky, k jejichž přenosu dochází vzdušnou cestou nebo přímým kontaktem.

Kožní infekce

Postihují kůži neboli impetigo a podkožní vazivo. Mezi hlavní původce patří pyogenní stafylokoky, streptokoky, plísně, kvasinky a další bakterie.
Přenášejí se rukama a infikovanými materiály. Nejvíce jsou těmito infekcemi postižená novorozenecká a kojenecká oddělení.

Gastrointestinální infekce

Jsou infekce postihující zažívací trakt, kdy mezi příznaky patří průjem, nevolnost, zvracení, zvýšené teploty. Původcem jsou shigely, salmonely, gramnegativní tyčky, ale také stafylokoky. Na vzniku obtíží se podílí kontaminované potraviny. Potraviny mohou být kontaminované kuchyňským personálem, nebo se může jednat o potraviny, které pacient dlouho nechá na stolku u svého lůžka.

Močové infekce

Často vznikají nedůsledným vyšetřováním močových cest nebo odběrem moče za pomoci cévky. Tato infekce se přenáší kontaminovanými pomůckami (nesterilní katétr, nesterilní rukavice).

Respirační infekce

Záněty horních a dolních cest dýchacích zapříčiněné streptokoky a jinými možnými viry. Projevují se jako těžký zánět plic. Přenášejí se vzdušnou cestu, ale také přes inhalátory, častěji ventilátory u pacientů ve vážném stavu upoutaných na lůžku.

Sepse

Stav, který celkově ohrožuje pacienta na životě. Bránou vstupu se považují různé chirurgické zákroky. Nejčastějšími jsou operace střev, žlučových cest, dýchacích cest, močových cest. Sepse může nastat v důsledku nekvalitní hygieny operačního prostředí nebo zdravotnického personálu.

Virová hepatitida typu B

Velice vážné onemocnění přenášející se infikovanou krví přes poraněnou kůži (například vpich po jehle). Postihuje hlavně zdravotnický personál, který často manipuluje s biologickým materiálem.

Nozokomiálním nákázám se dá předcházet, pokud se dodržuje protiepidemický režim, který je v těchto zařízeních velice důležitý. Dále je nezbytná správná hygiena personálu a kvalitní ošetření zdravotnických pomůcek, individuální přístup k pacientům a hlavně správné nakládání s biologickým materiálem.

Neznamená to, že se musíte bát každé návštěvy nemocnice, ale je důležité, abyste dodržovali hygienické návyky a veškeré předpisy, i když přicházíte do nemocnice pouze jako návštěva.Máte zkušenost s nákazou vzniklou v  nemocnici?

Autor: Olga Jastrabová

Půst
Úrazy novorozenců, kojenců a batolat

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...