zdroj: pixabay.com
Duševní zdraví a psychologie

Etikoterapie aneb napravte své vztahy

Veronika Tůmová
18.03.2015

Etikoterapie (součást psychoterapie) vede k sebepoznání a zabývá se uzdravováním nemocných vztahů k sobě i k druhým. V těchto nezdravých vztazích pak hledá příčiny nemocí člověka.

Etikoterapie vychází z přesvědčení, že člověka ovlivňují negativní pocity jako je strach, závist, zloba, lítost, nenávist, křivda a trápení se za druhé. Tyto destruktivní pocity narušují harmonii duše a těla, což dává vzniknout i fyzickým potížím a nemocem. Řídí se v této souvislosti Sokratovým vyjádřením: “Tělo je pouze obalem duše - je-li duše zdravá, je i tělo zdravé. Onemocní-li duše, onemocní i tělo.“

Etikoterapie - léčba znovunalezením mravnosti

Veškeré diagnózy tedy vznikají narušením lidské duše. Přes tyto souvislosti se hledá také původ vrozených nemocí, tedy např. vliv matčina chování v prenatálním období na zdraví dítěte po narození. Vrozené vady či onemocnění dětí jsou tak důsledkem např. matčina úleku v těhotenství, špatných partnerských a rodinných vztahů v tomto období, či nabourané vztahy mezigenerační. Na tomto principu pak dochází ke stále častěji se vyskytujícím hyperaktivitám, dysfunkcím, špatné koncentraci, ale také k alergiím a ekzémům mnoha druhů.

Etikoterapeut má pak za úkol dohledat příčinu problému vedoucímu k poškození duše pacienta, rozebrat ji s ním do detailů a vést ho k novému postoji vůči tomuto problému i vůči sobě. Vede ho k uvědomění si chyb spojených s tímto problémem, k přehodnocení dosavadního postoje a k samostatnému pokračování v krocích své vnitřní analýzy, na jejímž konci je znovu vytvořená symbióza rozumu a duše, jejichž vědomá spolupráce vede člověka ke zdravému, plnohodnotnému a šťastnému životu.

Sezení s etikoterapeutem

Pod vedením etikoterapeuta bychom si měli uvědomit svůj vlastní postoj k životu, ale i k lidem kolem nás. Sezení pro podstoupení této terapie může vypadat zhruba takto:

  • analýza osobnosti
  • analýza příčin vzniku tělesných potíží
  • odstranění zatěžujících vazeb
  • zjištění stavu energetických hladin orgánů
  • harmonizace těchto hladin a postupné odstraňování tělesných potíží
  • vyvážení mužského a ženského principu
  • lokální masáž

Pro názornost můžeme uvést příklad, že např. bolest v koleně je důsledkem potíží se žlučníkem v souvislosti s včerejší hádkou s partnerem. Tyto zdánlivě nelogické vazby jsou náplní práce etikoterapeuta, který za spolupráce s pacientem odstraní psychickou vazbu, napraví činnost orgánu a odstraní bolest.

Dále sem patří komunikace o pocitech a rozebírání pravdivého pohledu na náš vlastní život. Na zbavování se předsudků, odsuzování, nedostatku lásky a odpuštění, ale i rušení negativních vazeb a vlivů ve spojitosti s rodiči.

Zdroj: etikoterapiecindler.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Historie ústní hygieny
Střevní chřipka - jak se bránit?

Další články

Fytoterapie - léčba bylinkami
Alternativní medicína

Fytoterapie - léčba bylinkami

21.02.2015

Slovo fytoterapie můžeme překládat jednoduše jako bylinkářství. Jde o druh alternativní medicíny zabývající se zkoumáním a uplatňováním léčivých účinků rostlin na lidský organismus ...