zdroj: pixabay.com
Péče o dítě

Dětské závislosti - jak jim předcházet?

Veronika Tůmová
11.04.2018

Závislost je slovo, které obvykle vnímáme negativně, protože jej nejčastěji používáme ve spojení s alkoholem a drogami. Závislostí je samozřejmě daleko víc. Kromě těch, které označují rizikové lpění na určité látce, jako je například nikotin, je to třeba závislost na hracích automatech, ale také ta, kterou v současné době považujeme za nejaktuálnější - závislost na internetu a veškeré elektronice, která jej nabízí.

Závislost na tabletech, počítačích či mobilních telefonech se ve velké míře týká dětí, stejně tak počet dětských závislostí na výše uvedených návykových látkách je bohužel rok od roku vyšší. Nežádoucí závislost na internetu, sociálních sítích vede k tomu, že dítě tráví většinu času v tomto virtuálním světě, zatímco svět reálný se pak pro něj stává něčím druhořadým.

Závislost jako východisko?

Počítač, internet, mobilní telefon, nebo i televize - to všechno dnes tvoří nedílnou součást běžné domácnosti, ani děti se jim proto nevyhnou. Mnohdy však právě tyto věci někdy až nebezpečně přitahují dětskou pozornost. Co to však vůbec je závislost a proč vzniká? Člověk se může stát závislým na čemkoli, co mu pomůže zbavit se nepříjemných pocitů, třeba i krátkodobě. Snaží se je utlumit, potlačit, zkrátka jakkoli před nimi uniknout. Za závislost pak můžeme považovat veškeré druhy nutkavého chování.

Látkové a nelátkové závislosti

Druhy závislostí dělíme do dvou skupin - závislost na určitých psychoaktivních látkách či utlumujících lécích a opiátech, dále pak alkoholu, nikotinu, kofeinu apod. Dále pak závislost na určitých činnostech, jako je nakupování, hazard či práce. Každá tato závislost má však stejný účel - pozitivně působit na náladu a momentální psychický stav, překonat bolestný pocit, samotu a enormní stresové vypětí. Nelátkové závislosti pak nejčastěji popisujeme jako činnosti, kterým člověk věnuje příliš mnoho času na úkor normálního sociálního fungování v životě, což má za následek mnoho negativních důsledků - krach manželství, vyhazov ze zaměstnání, ztrátu přátel, psychické a jiné zdravotní potíže.

Závislost na nakupování

Projevy závislostí u dětí

Děti jsou ohroženy závislostmi především v dospívajícím věku, ale i daleko mladší děti, ze zvědavosti a snažící se vyrovnat svým starším vrstevníkům, jsou vystaveny tomuto riziku. Závislosti na počítačových hrách či mobilních aplikacích se začnou projevovat zanedbáváním školy i dalších povinností, nezájmem o dění v rodině a vztahy vůbec. Podle odborníků se pak abstinenční příznaky projevují podobně jako u všech jiných závislostí. Při zákazu, omezení nebo při pobytu v místě bez přístupu k internetu je dítě neklidné, podrážděné, nesoustředěné a třeba i impulzivní.

Závislost na sociálních sítích

Jak předcházet závislostem aneb co dělat jako zodpovědný rodič?

Prevence problémů způsobených alkoholem a drogami u dětí a dospívajících má rozhodně velký smysl a je víc než důležitá. S dítětem je třeba trávit denně dostatek času, naučit se mu naslouchat a porozumět jeho potřebám, přáním i steskům. Je nutné dítě povzbuzovat ve věcech, o které jeví zájem a snažit se probudit v něm zájem o víc. Vstřícný přístup je pak třeba spojit s pevným prosazováním rozumných pravidel, především v souvislosti s nepřijatelností konzumace alkoholu a drog u dětí. Jestliže dítě pravidlo poruší, mělo by nést následky přiměřené provinění, ale takové, které zapůsobí. Například domácí vězení, zákaz páteční diskotéky nebo koncertu, snížení kapesného.

Zdroj: Zkola.cz, Sancedetem.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Zásadovost ve vztazích i jinde - škodí, nebo naopak prospívá?
Očistné ušní a tělové svíce - cesta ke zdraví?

Další články