zdroj: Shutterstock.com
Nemoci a léčba

EKG vyšetření – v čem spočívá a co díky němu zjistíme?

Veronika Tůmová
13.10.2023

Elektrokardiografie neboli EKG je neinvazivní vyšetřovací metoda, která dokáže zaznamenat nejrůznější změny srdečních buněk pomocí elektrokardiografu, například akutní či chronické ischemické změny při infarktu myokardu, a to jak v akutní fázi, tak i stavy po infarktu už proběhlém. Dále dokáže upozornit na arytmii, tedy poruchy srdečního rytmu a další.

EKG se provádí v rámci kardiologického vyšetření, například při bolestech na hrudi, bušení srdce, nadměrném zadýchávání, po ztrátě vědomí, ale dále také například před plánovanými operacemi či u těhotných žen. EKG je základní součástí běžného interního vyšetření.

Co ukáže záznam vyšetření EKG?

Záznam elektrické aktivity srdce ukáže případné odchylky od pravidelného srdečního rytmu a poruchy tvorby nebo převodu vzruchu v srdečním svalu. Upozorní dále na nedostatečnou výživu jednotlivých částí srdce a odhalí i starší zjevná poškození srdečního svalu, tedy například i již proběhlý a vámi nezaznamenaný infarkt myokardu. EKG dokáže upřesnit rozsah postižení, jednoduchým a nebolestivým způsobem monitoruje činnost srdce a včas upozorní na možné potíže. Vyšetření EKG tak umožňuje včasnou léčbu a díky ní značně snižuje riziko náhlých úmrtí v důsledku srdečního selhání.

Kdo a kdy provádí vyšetření EKG?

Provedení EKG monitoraci srdeční křivky, změření krevního tlaku a základní sonografické vyšetření srdce jsou zásadní pro určení správné diagnózy. Ošetřující lékař stanoví diagnózu a další postup vaší léčby. Kromě internisty kardiologa může provést vyšetření, tedy natočit EKG i praktický lékař. EKG se využívá nejčastěji k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce.

Průběh vyšetření EKG

Vyšetření EKG nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. Je nutné jen uvědomit lékaře o všech vámi užívaných lécích, některé z nich totiž mohou působit na srdce a negativně ovlivnit výsledek vyšetření. Před uložením na vyšetřovací lůžko budete vysvlečeni do půl těla a sestra vám poté také obnaží kotníky. Na zápěstí a hrudník vám nanese malé množství vodivého gelu a připevní elektrody. Na zápěstí a kotníky dostanete tzv. končetinové elektrody. Další elektrody vám sestra pomocí přísavek připevní na hrudník. Poté začne vlastní měření. Je nutné zůstat v úplném klidu. Vyšetření trvá jen několik minut, v jeho průběhu můžete být požádáni lékařem abyste zadrželi dech nebo naopak dýchali zhluboka. Tím se mohou zvýraznit případné změny na křivce. Po skončení záznamu sestra sejme elektrody, otře přebytečný gel a vy se můžete zase ustrojit. Výsledek vyšetření má lékař ihned k dispozici.

Holterova monitorace EKG

Holterova monitorace EKG patří mezi základní diagnostické metody při vyšetřování poruch srdečního rytmu. Pacientovi jsou na hrudník připojeny elektrody spojené se speciálním registračním zařízením, které nosí pacient po danou dobu při sobě. Obvykle jde o 24 hodin. Po skončení registrace je záznam počítačově vyhodnocen. Vyšetření slouží k ambulantnímu stanovení profilu krevního tlaku pacienta a kontroly účinnosti jeho léčby.

Zdroj: homolka.czvzp.cz

Autor: Veronika Tůmová

Dbejte na složení školních pomůcek pro děti a myslete na jejich zdraví
Jak podpořit imunitu v podzimním období – z pohledu stravy, doplňků a dalších opatření

Další články