zdroj: pixabay.com
Rodiče a děti

Generace sněhových vloček aneb jací lidé nám vyrůstají pro budoucnost?

Veronika Tůmová
30.07.2019

Odborníci se o nastupující generaci nevyjadřují příliš lichotivě a mluví o ní jako o tzv. sněhových vločkách. Víte, co toto označení znamená? Po tzv. mileniálech, egocentrických jedincích zaměřených na svůj individualismus, trpí zmíněné sněhové vločky přehnanou citlivostí a nezdravým zaměřením na sebe sama.

Generalizace je sice vždycky trochu zavádějící, ale v každé době je možné u stejně starých lidí sledovat jisté, dosti si podobné společné rysy. Generace sněhových vloček je vlastně generace tzv. pozdních mileniálů.

Co znamená termín generace sněhových vloček?

Označení generace sněhových vloček jasně odkazuje k představě jedinečnosti, kterou s sebou lidé této generace mají nést, ale zároveň k přílišné křehkosti v případě, kdy se setkají s problémem, s jiným názorem nebo zkrátka s něčím, s čím nesouhlasí a na co je život nepřipravil. Mají pak problém se s takovou situací vyrovnat. Průzkumy podle všeho ukazují, že míra individualismu se u mladší generace skutečně zvyšuje, existuje ale i řada studií, která je v rozporu s tímto názorem. Je pochopitelné, že může jít do jisté míry o důsledek dobových trendů.

Jiný svět autistických dětí

Současná rodičovská výchova a vliv sociálních médií

Lidé odkládají rodičovství na pozdější věk, což vede k větší zodpovědnosti, ale i protektivitě. Obrovský vliv sociálních médií, který ovlivní další rozvoj osobnosti, není třeba zdůrazňovat a tato sociální média, především Facebook, dává dětem o poznání větší svobodu ve výběru komunikačních partnerů a jejich skupin. A kde se vůbec vzal ten pocit jedinečnosti, prosáklý celou generací? Proč je zároveň podle jasných poznatků neuspokojená a nešťastná? Jednoduše proto, protože má příliš vysoká očekávání. Bohužel i my jako rodiče zapomínáme, že výchova neznamená život v bavlnce a dosažení cílů bez úsilí. Naopak. Výchova znamená učení se z překonávání překážek, a je dobré vštěpovat známé a pravdivé - co tě nezabije, to tě posílí. Co ti nic neudělá, nic tě nenaučí.

Kdo jsou a kam spějí?

Jsou něco extra. Stačí jim počkat, až svět pochopí a objeví jejich výjimečnost. Oni nedospívají, jen stárnou. Jsou unisex, silně přecitlivělí a bez smyslu pro humor. Jsou mnohem agresivnější, ale zároveň slabí. Dnes jim je kolem pětadvaceti, a když o nich někdo řekne, že jsou generace sněhových vloček, urazí se. Argumentují tím, že jim to způsobuje psychické problémy. Pro názornost si připomeňme, že například náboženské přednášky jsou uváděny varováním, že můžou obsahovat násilné prvky. Budoucí veterináři mají být varováni, že výuka obsahuje pitvy, a archeologům se dostane upozornění, že při své práci spatří kostry – to je současná praxe na amerických a britských univerzitách. A dál? Tak například dříve, když člověka něco urazilo, vyšel ven, řekl to své rodině a známým a to bylo všechno. Dnes má každý na všechno svůj názor a ten potřebuje sdělit všem a je přesvědčen, že se s tím musí něco udělat. Je samozřejmě nesprávné házet všechny do jednoho pytle, ale v každém případě jde o prokazatelný a zajímavý fenomén dnešní doby, který rozhodně vybízí k řadě vážných zamyšlení a otázek, na které nemusí být vždy pozitivní odpovědi.

Indigové děti - kdo jsou, co o nich víme?

Zdroj: Albi.cz, Irozhlas.cz (Petr Lupač z Katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Denní talíř pro naše zdraví
Emokultura a sebepoškozování v dospívání: Jaké jsou důvody a jak jim pomoci?

Další články

Mandaly, symboly a amulety: Proč nás přitahují?
Alternativní medicína

Mandaly, symboly a amulety: Proč nás přitahují?

Aby mohlo vzniknout něco krásného, harmonického, musíme tomu na začátku věřit. To není jednoduché, jelikož cesta bývá trnitá. Abychom vydrželi, musíme být trpěliví, vytrvalí a mít ...