Vyšetření a léky

Základní odběry krve

Pavlína Šourková
21.05.2009

Do ordinací praktických lékařů či nemocnic se chce málokdo dostat. Ale pokud se člověk necítí dobře, nedá se nic dělat. Jedná-li se o nějaké dlouhohodobější obtíže, jistě vás nemine kolotoč všelijakých vyšetření. Prvním z nich je určitě odběr krve. Existují krevní odběry, které určí konkrétní onemocnění (např. infarkt myokardu, rakovina), ale téměř vždy se začíná základními odběry do různě barevných zkumavek. Co se z takto odebrané krve dá zjistit?

Zkumavka s červenou zátkou

Do zkumavky se odebírá srážlivá krev, s níž se v laboratoři v centrifuze oddělí sérum od krevních elementů. Lékař si nejčastěji v základních odběrech přeje vyšetřit přítomnost:

 • Glukózy - 3,3-6,1 mmol/l - dává informace o metabolizmu cukrů - zvýšená hladina je projevem cukrovky, onemocnění pankreatu či jiného onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, také některých onemocnění centrální nervové soustavy

 • Sodíku - 132-146 mmol/l - umožňuje posouzení stavu hydratace - vysoké množství sodíku značí dehydrataci, nízká hladina se naopak vyskytuje při nadměrném pocení, zvracení, průjmech, užívání diuretik, poukazuje na renální ztráty (nadměrné močení), intoxikaci vodou či respirační alkalózu

 • Draslíku - 3,8-5,5 mmol/l - slouží k detailnějšímu sledování poruch metabolismu - vyšší hodnota draslíku se objevuje při nadměrném příjmu draslíku (např. transfúzí, infúzí), při šokových stavech, je ukazatelem Addisonovy choroby, maligní hypertermie, poruchy funkce distálních tubulů, nízká hodnota je pozorovatelná u lidí, kteří dlouhodobě hladoví, mají průjmy, zvrací nebo užívají diuretika

 • Chloridu - 97-108mmol/l - sleduje hospodářství vody a iontů v těle - vysoká hladina se projevuje u lidí s dehydratací či s některou vrozenou nemocí ledvin, naopak nadměrné pocení a průjmy ukazují na nízkou hladinu, která se vysledovala při choleře, Addisonově chorobě či diabetické ketoacidóze

 • Urey - močovinu - 2,8-7,5 mmol/l - je konečným metabolitem bílkovinných látek při ledvinovém selhání, hemolytické anémie, masivním krvácení do gastroenterálního traktu je hladina vysoká, při nedostatku bílkovin v potravě, v konečném poškození jater nebo v těhotenství je nízká

 • Kreatininu - 35-110 umol/l - je konečným produktem svalového energetického metabolismu - v nadměrném množství se nachází při renální insuficienci a v nižším množství při úbytku množství svalové hmoty u podvýživy

 • Bilirubinu - méně než 18 umol/l - hodnoty vyšší znamenají selhávání jater, hemolýzu v buňkách

 • Enzymů

   ALP - 0,5-2,4 ukat/l - hodnoty nad = zvýšená aktivita osteoblastů, jaterní obstrukce

   ALT - do 0,65 ukat/l - hodnoty nad = poškození jater, hepatitis, infafarkt myokardu, plicní embolie

  1. GMT - do 1,35 ukat/l - hodnoty nad = onemocnění jater alkoholem či jiným toxickým poškozením
  2. AST - do 0,70 ukat/l - hodnoty nad = infarkt, po operacích srdce, chorob jater, postižení kosterního svalstva

hodnoty pod = konečná fáze jaterního selhání

 • CRP - do 10 mg/l - vyšší hladina znamená bakteriální infekci

Zkumavka s fialovou zátkou

V této zkumavce je protisrážlivý roztok. V krvi tak zůstanou viditelné všechny její složky. Z tohoto odběru chce lékař znát hlavně:

 • Krevní obraz - počet krevních elementů - červených a bílých krvinek a destiček

 1. hemoglobin - 120-180 g/l - množství krevního barviva
 2. hematokrit - 0,39-0,44 - poměr mezi plazmou a krvinkami

Z krevního obrazu se dá vyčíst krevní choroba, zánětlivé onemocnění či těžké stavy.

Zkumavka s modrou zátkou

Stejně jako v té s fialovou zátkou je i v ní obsažen protisrážlivý roztok.

 • QUICK - INR - vyšetření na funkce faktorů pro zevní srážení krve - ke kontrole lidí s léčbou Warfarinem, ke zjištění poruchy srážlivosti a kontrole funkce jater

 • APTT - vyšetření funkce faktorů pro vnitřní srážení krve - ke kontrole lidí s léčbou Fraxiparinem či Clexanem, ke zjištění hemofilie

Zkumavka s černou zátkou

 • FW - sedimentace - 3/9 - sleduje usazování červených krvinek ve zkumavce, které je závislé na množství globulínu a množství a tvaru červených krvinek - může být ukazatelem různých infekcích, nádorového onemocnění či nefropatie

To co se bude z krve určovat vždy naordinuje lékař. Jiný doktor jiný základní soubor krevních vyšetření. A možná se zdá, že je zkumavek najednou mnoho, proto se možná zdravotním sestrám říká, že jsou upírky, ale odere se i s takovým velkým množstvím zkumavek něco kolem 20 ml krve.

A ještě jedna poznámka! Základní odběry krve by něměly být prováděny, jen když už vám něco je, ale i preventivně! Z jednoho píchnutí se můžete včas dozvědět, zda máte v pořádnu ledviny, játra nebo třeba, zda vám nehrozí cukrovka.

Vysvětlil vám lékař, proč a na co vám nechal odebrat krev? Znáte výsledky svých vyšetření? Bojíte se odběrů? Jak jste na tom s preventivními odběry krve?

 

Autor: Pavlína Šourková

Alergie na kovy
Móda může ublížit

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Deflatulencia - Seriál o nemocech a lécích 12. díl
Vyšetření a léky

Deflatulencia - Seriál o nemocech a lécích 12. díl

21.07.2009

Deflatulencia jsou léky upravující vnitřní prostředí v tlustém a tenkém střevě a působící proti nadměrné tvorbě a hromadění střevních plynů. Obecně se dají dělit na látky snižující ...