Vztahy na pracovišti

Posuzujeme důvěryhodnost člověka podle barvy očí?

Veronika Iblová
12.02.2013

Přemýšleli jste někdy nad tím, podle čeho posuzujete důvěryhodnost osob, které vidíte poprvé v životě? Je to jejich postoj těla, výraz tváře? A co když je to ovlivněno barvou očí? Výzkumníci z Karlovy univerzity se nad tím zamýšleli a zkoumali, zda má barva očí vliv na to, jak důvěryhodně na nás lidé působí.

Důvěryhodnost je poutem lidské společnosti, je důležitá v sociálních interakcích. Při navazování lidských vztahů, při vstupování do osobních i pracovních partnerství, při výměně informací a sdílení zdrojů.

Někdy nám někdo může připadat méně důvěryhodný, aniž bychom si to dokázali racionálně zdůvodnit.

Badatelé použili ve svém výzkumu na první pohled zcela nesouvisející jevy, jako je barva očí a důvěryhodné působení. Chtěli zjistit, jestli existuje mezi těmito jevy nějaká spojitost. Vycházeli z toho, že již některý z předchozích výzkumů prokázal spojitosti mezi vzhledem obličeje a sociálními interakcemi, a dokonce i souvislosti mezi barvou očí a psychologickými faktory, jako je například temperament.

Rozdíl mezi muži a ženami

V rámci výzkumu bylo použito 40 fotografií mužů a 40 fotografií žen, které byly posuzovány 238 studenty. Studenti hodnotili důvěryhodnost vyfotografovaných tváří na škále od 1 do 10.

V první části studie bylo zjišteno, že zatímco u žen nemá barva očí vliv na posuzování důvěryhodnosti, tak u mužů ano. Z mužů byli za důvěryhodnější považovaní hnědoocí muži.

V druhé části studie byla na fotografiích přirozená barva očí změněna. Hnědé oči byly vyretušovány na modré a obráceně. Ukázalo se, že výměna barvy očí s předešlým výsledkem vůbec nezamíchala. Jiná hodnotící skupina studentů hodnotila důvěryhodnost obličejů stejně jako v první části výzkumu, tedy bez ohledu na barvu očí.

Důležitý je celý obličej

Výzkumník Karel Kleisner vysvětluje, proč byli nejdříve jako důvěryhodnější hodnoceni hnědoocí muži, ale v druhé části výzkumu se ukázalo, že barva očí při hodnocení důvěryhodnosti nehrála žádnou roli.

Říká, že obličej hnědookých mužů se více přibližuje "ideální tváři". Taková tvář byla v minulém výzkumu za použití metod geometrické morfometriky stanovena jako ta, která na nás působí nejdůvěryhodněji ze všech tváří.

Výraz takové tváře je radostný a vykazuje značnou podobnost s tváří dítěte. Jejími charakteristickými rysy jsou: kulatější tvar, širší ústa, větší oči a výraznější obočí.

Zjištění tedy neukázala přímou spojitost mezi barvou očí a důvěryhodným působením. Spíše než barva očí je pro naše posuzování důvěryhodnosti důležitější tvar obličeje.

Vzhledem k tomu, že u hnědookých a modrookých žen nejsou výraznější rozdíly ve tvaru obličeje, nebyly mezi nimi ani výrazné rozdíly při hodnocení důvěryhodnosti.

Na rozdíl od mužů, kde tváře hnědookých vykazují často řadu rysů, které na nás působí důvěryhodněji než rysy tváří modrookých mužů.

Autor: Veronika Iblová

Jak se zbavit přecitlivělosti zubů ?
Černý neboli dávivý kašel je stále nebezpečný

Další články

Kosmetika může být i zrádná
Péče o tělo

Kosmetika může být i zrádná

06.02.2013

Kosmetické přípravky sice fungují jako zkrášlující či omlazující prostředky, zároveň však mohou zvyšovat citlivost pokožky a způsobovat alergické reakce. Působí na všechny věkové k ...