zdroj: pixabay.com
Nemoci a léčba

Mezinárodní den seniorů - slavte s námi!

Jitka Suchánková
28.09.2015

Každoročně již od roku 1998 je 1. říjen věnován seniorům. V tomto roce totiž vyhlásil Státní zdravotní ústav tento den za Mezinárodní den seniorů.

Demografický vývoj v České republice naznačuje, že přibývá stárnoucího obyvatelstva (počítaje ve věku 50+), stejně jako staré populace (věk 80+). Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zjištěno na území České republiky 1 644 836 osob starších 65 let, což je 16 % z celkového počtu obyvatel. Oproti minulému sčítání z roku 2001 vzrostl počet osob nad 65 let o 234 265 osob. Přestože podle studií by se měli lidé nad 65 let věku stále ještě aktivně podílet na životě společnosti, nedá se vyloučit minimálně 6 % starých lidí, o které by se měly postarat instituce jako jsou léčebny dlouhodobě nemocných a podobné zdravotní ústavy (včetně domovů důchodců apod.).

Jak se starat o svoje zdraví ve vyšším věku?

  • nepodceňovat zdravotní problémy a příznaky nemocí
  • dbát na množství užívaných léků, v případě nejasností se dotazovat u lékaře nebo v lékárně
  • fyzická aktivita přiměřená věku omezuje vznik úrazů
  • nekouření má prokázaný dobrý vliv na případné kardiovaskulární onemocnění
  • prokázané kladné účinky jsou i u lidí, kteří přestali kouřit až ve vyšším věku
  • rozvoji stařecké demence brání trénink paměti a duševní aktivita
  • vzniku deprese a psychiatrických onemocnění zabraňují sociální kontakty mezi lidmi a pocit potřebnosti či užitečnosti

Index stáří

Index stáří je poměr počtu obyvatel ve věku 65 let a více k počtu obyvatel do 14 let. Podle posledního sčítání lidu dosáhl tento index stáří hodnoty 110, což znamená, že na 110 osob ve věku 65+ připadá 100 osob do 14 let. Zajímavým faktem je i ten týkající se rodinného stavu starých lidí. V populaci nad 65 let se vyskytuje více ovdovělých žen než mužů. V populaci nad 85 let je více ženatých mužů než vdaných žen.

graf.jpg

Podíl osob 65+ a index stáří v jednotlivých krajích ČR

graf2.jpg

Oslavy Mezinárodního dne seniorů

Kromě toho, že spousta drobných provozoven po celé republice připravila pro naše seniory překvapení ve formě zlevněného nebo pouze symbolického vstupného do svých zařízení, můžeme se v tyto dny aktivně zúčastňovat i speciálních programů zaměřených právě na tuto cílovou skupinu. Jako pozvánku pro všechny zde uvádíme projekt, který jistě stojí za pochvalu. Přijďte i Vy!

plakat.jpg

Foto: Pixabay.com

Autor: Jitka Suchánková

Bariatrická chirurgie aneb operační léčba obezity
Harveyův objev krevního oběhu

Další články

Nosní polypy
Nemoci a léčba

Nosní polypy

16.09.2015

Nosní polypy nejsou kosmetickou vadou, jak by se mohlo zdát, ale znamenají celkem nepříjemnou záležitost. Jde o výrůstky zbytnělé sliznice nosní dutiny nebo nosních sinusů. Jejich ...