zdroj: Shutterstock.com
Nemoci a léčba

Zdravotní screeningy v rámci prevence – kdy a na jaké máme nárok?

Veronika Tůmová
06.03.2024

Je důležité objevit v těle nemoc dřív, než nám začne působit problémy. Existují totiž onemocnění, o kterých dlouhou dobu vůbec nevíme, přestože v našem těle díky jejich rozvinutí dochází k závažným změnám. S jejich včasným odhalením tak mohou hodně pomoci právě zdravotní screeningy.

Například od roku 2022 je u nás zaveden screeningový program, jehož cílem je záchyt časných stadií karcinomu plic. V České republice se také již dlouho provádí tři plošné screeningové programy, které se týkají všech obyvatel v určitém věku. Od roku 2024 byl přidán nový program časného záchytu karcinomu prostaty.

Adresné zvaní na preventivní prohlídky

Věková hranice pro určitý typ screeningu v rámci preventivní prohlídky je určena podle rizika výskytu onemocnění. Za vyšetření v rámci těchto programů nebudete platit, jsou plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pokud se nedostavíte k prohlídkám v rámci těchto programů, zdravotní pojišťovny vás na to upozorní zasláním dopisu, toto je známo pod pojmem tzv. adresného zvaní. Dopisy se posílají v pravidelných intervalech, tj. jedenkrát za měsíc, vždy lidem z dané cílové skupiny. Pokud se pojištěnec na vyšetření po obdržení první výzvy nedostaví, pojišťovna jej osloví opakovaně. Důsledně dbát na prevenci a chodit na tyto prohlídky je v zájmu nás všech, ke svému zdraví bychom měli přistupovat zodpovědně a bez lehkomyslnosti, která se obvykle nevyplácí.

Proč se nevyhýbat preventivním opatřením a prohlídkám?

Preventivní prohlídky a v nich zahrnuté zdravotní screeningy nám mohou pomoci vyhnout se nepříjemným onemocněním a bolesti, i když to pochopitelně nikdy nejde stoprocentně.  K plnohodnotnému a aktivnímu životu vedou mimo jiné i pravidelná lékařská vyšetření. Velmi vážná onemocnění mívají dlouho asymptomatický průběh, jinými slovy v nás bují skrytě a nepozorovaně. O to víc nás pak zjištění nemoci překvapí. Preventivní prohlídky mají obrovský potenciál objevit a také zneškodnit zlou nemoc brzy a zachránit tím lidský život. Díky nim lékaři zaznamenají pravděpodobnost nebezpečné choroby v raných stadiích, kdy je léčba nejúčinnější. 

Organizované programy screeningových vyšetření u nás

V ČR existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů. Tyto screeningy jsou pojišťovnou plně hrazené. Každá žena má nárok na screening nádorů děložního hrdla od 15 let věku a na screening nádorů prsu (mamografii) od 45 let věku. Ženy i muži pak mají nárok na screening nádorů tlustého střeva a konečníku, a to od 50 let věku. Na všeobecnou preventivní prohlídku registrujícím praktickým lékařem pak máte nárok vždy jednou za dva roky. 

Kolonoskopie a další vyšetření

Od 50 let věku máte každoročně nárok na úhradu vyšetření možného skrytého krvácení ve stolici speciálním testem; od 55 let věku je pak toto vyšetření možné absolvovat 1x za 2 roky, nebo můžete podstoupit tzv. kolonoskopické vyšetření, přičemž v případě, že vyšetření je v pořádku, bude vám další vyšetření provedeno v odstupu deseti let.
Od 50 let věku ve čtyřletých intervalech máte v případě, že trpíte cukrovkou, vysokým tlakem nebo srdečním onemocněním, nárok na laboratorní vyšetření funkce ledvin.
Pacientům od 45 let do 61 let je doporučeno preventivní oční vyšetření ve čtyřletých intervalech.

Nadstandardní screeningová vyšetření

K vyšetřením, která nejsou hrazená pojišťovnou, ale přesto si o ně můžete zažádat, patří například expresní vyšetření nebo kompletní zdravotní screeningové vyšetření v rámci komplexní péče, ale také řada dostupných screeningů v těhotenství. Může to být například kombinovaný screening v prvním trimestru, který zahrnuje screening preeklampsie (růstové restrikce plodu).

Zdroj: vzp.czozp.cz

Autor: Veronika Tůmová

Jak podpořit krevní oběh přírodní cestou
Vliv různých potravin na ekzém – kterým potravinám se vyhýbat a které naopak zařadit?

Další články