Plavání a potápění

Kdy je voda ke koupání nebezpečná?

Michaela Holá
30.06.2010

Je léto, a to je pro mnohé z nás jistě spojeno s koupáním ve volné přírodě. Je však zapotřebí myslet i na naše zdraví a věnovat pozornost tomu, zda nám málo kvalitní voda nemůže ublížit. Pokud by měla nízkou jakost, může znamenat riziko nejen pro náchylnější skupiny obyvatel, ale v podstatě pro kohokoliv.

Při koupání v přírodě nás mohou ohrožovat zejména sinice, patogenní mikroorganismy, v bazénech se mohou šířit plísňová onemocnění kůže či bradavice.  Kvalita vody je v pravidelných intervalech kontrolována krajskou hygienickou stanicí. Kontrola je zahájena minimálně 14 dní před očekávaným začátkem sezóny a poté se odběry vody provádí jednou za dva týdny.

Ke koupání v přírodě můžeme využít např. koupaliště. Zde je provozovatel zodpovědný za provádění kontrolních odběrů vody. Výsledek rozboru následně zasílá krajské hygienické stanici, která může nařídit častější provádění kontrol či zakázat koupání v objektu. U povrchových vod, které jsou využívány ke koupání, je při překročení limitů vydán zákaz koupání, ale již není povinností hygieniků dohlížet na jeho dodržování. V ostatních vodách, které nejsou běžně ke koupání využívány, není prováděna žádná kontrola a je jen na vás, zda se odhodláte vyzkoušet je „na vlastní nebezpečí".

Rozlišení vodních ploch podle kvality vody

  • Voda vhodná ke koupání: Zde je velmi nízká pravděpodobnost zdravotních problémů.
  • Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi: Jde o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů. Pokud je možnost, je vhodné se po koupání osprchovat.
  • Zhoršená jakost vody: U této vody již je mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. U vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
  • Voda nevhodná ke koupání: Voda neodpovídá hygienickým požadavkům, pro uživatele tudíž představuje zdravotní riziko a nelze ji doporučit zejména citlivým jedincům, dětem a těhotným.
  • Voda nebezpečná ke koupání: V tomto případě je vyhlášen zákaz koupání. Hrozí zde akutní poškození zdraví.

Nepřítel letního koupání - sinice

Mezi častý problém venkovního koupání patří sinice. Ty jsou spolu s řasami součástí tzv. fytoplanktonu (drobné, ve vodě se vznášící organizmy, které plní v podstatě stejnou úlohu jako na souši rostliny). Pokud je fytoplanktonu ve vodě větší množství, vytvoří se v ní tzv. vegetační zákal, který je známkou snížené kvality vody. Nahromadění sinic u hladiny se označuje jako vodní květ, který můžeme pozorovat na mnoha vodních plochách, s největší pravděpodobností na konci léta.

Sinice obsahují látky, které způsobují alergie, mohou se objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. Sinice mohou produkovat také různé toxiny. Dle jejich typu a množství se u člověka mohou projevit střevní a žaludeční potíže, bolest hlavy či jaterní problémy. Pokud na hladině není patrný vodní květ, není pravděpodobné, že by po jednom vykoupání mohlo vzniknout vážné onemocnění.

 

Měli jste někdy zdravotní obtíže po koupání v přírodě? Čím se na vás projevila nízká kvalita vody?

Autor: Michaela Holá

Mokré plavky mohou způsobit nepříjemné problémy
Soutěž o krokoměry a pomůcky k masáži hlavy

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...