zdroj: Shutterstock.com
Rodiče a děti

Jak životní styl matky v těhotenství ovlivňuje rostoucí miminko

Simona Staňková
28.11.2023

Těhotenství je nejkrásnější období každé ženy, to slýcháme ze všech stran. Může s sebou ale přinášet mnoho otázek ohledně životního stylu budoucí maminky. Ne všechny se totiž zvládnou vzdát příležitostné cigarety, popíjení alkoholu, nezdravého stravování a celkově nevhodného způsobu života. To, že vším tím chováním ovlivňujeme své miminko, si ne vždy těhotné ženy uvědomují.

Stravování v těhotenství ovlivňuje nás i naše miminko

Výživa v těhotenství je velmi diskutované téma a mnoho zdrojů uvádí, co vše by budoucí maminka měla či neměla konzumovat. Pokud by se těhotná žena řídila striktně všemi doporučeními, která se lze dočíst na internetu, měla by za chvíli hlavu jako pátrací balon. Důležité pravidlo je – všeho s mírou. Ano, strava je důležitá, nicméně čím více ji řešíme, tím více jsme ve stresu, kterým sobě a miminku akorát škodíme.

Stravujte se pravidelně, pestře s potřebným množstvím vlákniny a dostatečným pitným režimem. V těhotenství je důležitý příjem kvalitních bílkovin, tuků (především omega-3 mastných kyselin) a komplexních sacharidů. Vitaminy a minerální látky jsou pro vývoj plodu též důležité. Na trhu máme dnes i spoustu doplňků stravy, určené přímo pro těhotné, tudíž si můžeme pomoci i touto cestou, zejména, pokud víme, že naše strava není dostatečná (např. kvůli přetrvávajícím nevolnostem).

V těhotenství je doporučeno vyhnout se především syrovému masu a syrovým vejcím. Pozor na konzumaci jater, některých druhů ryb či nepasterizovaných mléčných výrobků. Opatrnost je nutná i při užívání různých bylinek, které jsou často v těhotenství kontraproduktivní.

To, jak se budeme během požehnaného stavu stravovat, ovlivňuje celkový růst a vývoj miminka i jeho zdravotní stav v pozdějším věku. Samozřejmě spoustu faktorů nezměníme, nicméně můžeme jej hodně ovlivnit, a to například vývoj mozku dítěte, předcházení různým vývojovým vadám, správný růst kostí a zubů, vývoj svalové a nervové soustavy, budování imunity plodu, předejití předčasného porodu či nízké porodní hmotnosti novorozence ad. Mnohdy si miminko potřebné živiny bere ze zásob matky, což pak může negativně ovlivnit její zdraví. Je tedy důležité dbát na výživu kvůli dítěti i kvůli sobě samým.

Obezita jako rizikový faktor

O obezitě mluvíme obecně tehdy, kdy index tělesné hmotnosti (BMI) překračuje hodnotu 30. Ženy obézní nebo s nadváhou by měly brát na zřetel fakt, že se jedná o rizikový faktor, který s sebou může přinášet zdravotní problémy, a to již při samotné snaze o početí, které se právě kvůli nadměrné váze nemusí dařit. Z těchto a dalších následujících důvodů se doporučuje zlepšit celkový životní styl již před plánovaným otěhotněním.

Vysoká hmotnost v těhotenství s sebou nese větší riziko samovolného potratu. S vyšší váhou se zvyšuje také výskyt těhotenské cukrovky, rozvoj preeklampsie, srdeční dysfunkce či spánkové apnoe. Obézní ženy také častěji přenášejí, mají horší průběh porodu a mnohdy musí podstoupit císařský řez, který je navíc spojený s horším hojením jizvy a možného vzniku její infekce. Více také dochází i k problémům s laktací a rozvojem poporodní deprese.

Vysoká hmotnost nastávající maminky může negativně ovlivnit plod a zdraví dítěte. Hrozí rozvoj malformací a vývojových vad. Novorozenci mívají často vyšší porodní hmotnost. V pozdějším věku dítěte se může objevovat též obezita nebo například problémy s astmatem.

Kouření aneb cigarety se nevzdám?

Kouřením cigaret v těhotenství se do těla nejen matky, ale i miminka dostávají škodlivé látky, zejména nikotin, oxid uhelnatý, kyanidy a antraceny. To způsobuje nedostatečný přísun kyslíku k plodu, předčasný odtok plodové vody, odtržení placenty. Hrozí také riziko potratu těsně před porodem či úmrtí dítěte během porodu. Novorozenec mívá nízkou porodní hmotnost, hrozí také častěji syndrom náhlého úmrtí. Zvyšuje se pravděpodobnost narušení intelektu či porušení mozkových funkcí. Mnohem častěji dochází k rozvoji alergií, mohou se objevit i problémy s chováním ad. Každá nastávající maminka by si měla tedy pečlivě promyslet, zda chce zbytečně tato rizika podstupovat a nést za ně zodpovědnost.

Alkohol a návykové látky

Alkohol se dostává k plodu, který jej ale sám odbourat neumí. Po konzumaci zůstává delší dobu obsažen i v plodové vodě a má tak stále vliv na miminko. Užívání alkoholických nápojů během těhotenství může mít za následek například psychické a neurologické poruchy, nedostatečný růst a vývoj, poruchy výživy. Větší konzumace může způsobit tzv. fetální alkoholový syndrom, který způsobuje mentální zaostalost, opožděný růst, srdeční vady, malformace obličeje, špatnou motoriku, hyperaktivitu atd. Někdo tvrdí, že malé množství neškodí, ovšem je to pouze věc názoru a záleží opět na zodpovědnosti každé maminky.

Bohužel se vyskytují i ženy, které jsou závislé na dalších látkách, u nás zejména na marihuaně, z tvrdších drog pak na heroinu či kokainu. Plod je kvůli drogám často nedostatečně zásoben kyslíkem, hrozí jeho infekce a záněty, potraty, úmrtí při porodu, nízká porodní hmotnost, krvácení do mozku novorozence, či syndrom náhlého úmrtí novorozence. Po porodu dochází u dítěte často k abstinenčním příznakům o různé intenzitě. Doprovázeny jsou neklidem, nespavostí, vysokou teplotou, zvýšeným tepem, křečemi, třesem, trávicími problémy, ucpaným nosem, komplikacemi se sáním a polykáním.

Návykové látky mají vliv například na vývoj mozku, pohlavní a vylučovací soustavu. Dítě má různé vzhledové anomálie. V pozdějším věku dochází k psychickým a srdečním problémům, poruchám zraku a sluchu, kožním nemocem a snížené imunitě.

Nepodceňujte svoji psychiku v těhotenství

O depresi v těhotenství se moc veřejně nemluví. Skutečnost je ale leckdy jiná. Žena může procházet stresem kvůli těhotenství, špatným rodinným či partnerským vztahům, nepříznivé finanční situaci, úmrtí blízkého člověka ad. Je důležité si uvědomit, že i naše psychika má na vývoj a zdraví dítěte velký vliv. Nastávající maminka by tedy měla situaci řešit, buď s blízkou osobou, terapeutem, psychologem, ve vážnějších případech s psychiatrem.

Nepříznivý psychický stav matky v prvé řadě způsobuje vyšší srdeční frekvenci plodu. Častěji dochází k předčasnému porodu, nízké porodní hmotnosti novorozence a vývojovým vadám. V pozdějším věku mohou mít děti větší poruchy pozornosti, hyperaktivitu, problémy s chováním a emocemi.

Zdroje: bezhladoveni.czs.ambis.cztheses.cz

Autor: Simona Staňková

Menopauza a pomoc přírody pomocí esenciálních olejů
Cejlonská skořice je unikátní vůní i použitím, má však také svá rizika

Další články