Výsledky vyhledávání

Pro vyhledávanou frázi smrt bylo nalezeno:


34 témat 180 článků

Nalezená témata

Téma: AIDS

AIDS je velmi vážné, krví a pohlavním stykem přenosné onemocnění, které způsobuje virus HIV.

Téma: Alergie

Alergie je onemocnění imunitního systému. Potýkáte se s ní i vy?

Téma: Aneurysma a disekce

Aneurysma se často vyskytuje na mozkových tepnách nebo na aortě, největší tepně, spojené se srdcem.

Téma: Basaliom

Basaliom je velmi časté, zhoubné nádorové onemocnění kůže, vznikající vlivem slunečního záření.

Téma: Botulismus

Botulismus je otrava botulotoxinem produkovaným anaerobní bakterií Clostridium botulinum, které se líbí zejména ve střevech, půdě, nebo také v nesprávně zavařených konzervách (masových i zeleninových).

Téma: Cystická fibróza

Cystická fibróza - mukoviscidóza je geneticky podmíněné a smrtelné onemocnění postihující dýchací a trávící soustavu.

Téma: Ebola

Ebola (krvácivá horečka) je virové onemocnění, které se vyskytuje především v afrických zemích, jako je Kongo, Gabon, Uganda a Súdán.

Téma: Hemoragická horečka

Hemoragická horečka je velmi závažné horečnaté onemocnění s krvácivými projevy (krev se objevuje při zvracení, ve stolici i v moči).

Téma: Hypertrofická kardiomyopatie

Kardiomyopatie je obecně stav, kdy srdce má zhoršenou funkci, ale není známa jeho příčina.

Téma: Cholera

Cholera je průjmové onemocnění způsobené bakterií (vibrio cholerae).

Téma: Jaterní selhání

Jaterní selhání (tzv. jaterní koma) je stav, kdy játra nemohou plnit své funkce, a tím dochází k vnitřnímu rozvratu v organismu.

Téma: Křeče

Křeče jsou velmi nepříjemné a bolestivé mimovolní stahy svalů.

Téma: Kýla

Kýla je bolestivé vychlípení pobřišnice s částí břišních orgánů.

Téma: Marburgská horečka

Marburgská horečka (africká) je horečnaté onemocnění řadící se mezi hemoragické (krvácivé) horečky.

Téma: Marfanův syndrom

Marfanův syndrom je geneticky podmíněná porucha vazivové tkáně.

Téma: Metabolický syndrom

Metabolický syndrom je označení souboru onemocnění, která se vyskytují společně a jsou následkem vážných komplikací. Známe jej také jako Reavenův syndrom, syndrom X, syndrom inzulínové rezistence či smrtící kvarteto.

Téma: Mimoděložní těhotenství

Mimoděložní těhotenství je stav, kdy oplozené vajíčko nedoputuje do dělohy, ale zůstane ve vejcovodu, kde se uchytí.

Téma: Mnohočetný myelom

Mnohočetný myelom (neboli Kahlerova nemoc či plasmocytom) je vážné zhoubné onemocnění krve, které vede k smrti jedince.

Téma: Myokarditida

Myokarditida je onemocnění postihující srdce.

Téma: Nikotin

Nikotin je vysoce návyková psychoaktivní látka, která se vstřebává kouřením. Nikotin způsobuje závislost na cigaretách.

Téma: Omrzliny

Omrzliny jsou poranění kůže způsobená chladem.

Téma: Peritonitida

Peritonitida neboli zánět pobřišnice (lat. peritoneum) je akutní, život ohrožující stav.

Téma: Plicní embolie

Plicní embolie je závažná nemoc, která ohrožuje lidský život.

Téma: Podvýživa

Podvýživa (neboli malnutrice) je stav, kdy dochází ke snížení příjmu živin potřebných ke správné funkci organismu.

Téma: Pohlavně přenosné nemoci

Pohlavně přenosné nemoci jsou choroby, které se přenášejí nechráněným pohlavním stykem.

Téma: Priapismus

Priapismus se řadí mezi urologická onemocnění, je typický pro muže a je velmi nepříjemný a při nevčasné lékařské pomoci i nebezpečný - hrozí impotence, nutnost amputace penisu až smrt.

Téma: Prionové infekce

Prionové infekce jsou dosud jen částečně rozlousknutým oříškem pro vědce.

Téma: Spalničky

Spalničky (Morbilli) patří mezi virová onemocnění.

Téma: Srdeční arytmie

Arytmie je jednou z nejčastějších chorob srdce.

Téma: Syfilis

Syfilis je silně nakažlivá pohlavní nemoc, která při zanedbání můž končit i smrtí.

Téma: Šok

Šok je život ohrožující stav, kdy je v krevním oběhu nedostatek krve nebo z jiné příčiny není možné dostatečně zásobovat tkáně živinami, ty tak trpí nedostatkem kyslíku (ischemií).

Téma: Teplota, horečka

Zvýšená teplota nebo horečka je obranná reakce organismu na nemoc.

Téma: Vzteklina

Vzteklina je smrtelné infekční onemocnění, které by teoreticky mělo být v České republice vymýceno.

Téma: Zápal plic - pneumonie

Zápal plic je infekční nebo bakteriální onemocnění plic. Může být způsoben i plísněmi či parazity.

Nalezené články