Onemocnění mozku a nervů

Skladba a funkce nervového systému

Michaela Holá
02.05.2011

Nervová soustava je u člověka velmi vyvinutá a je tím, co nám umožňuje život na takové úrovni, na jakou jsme zvyklí. Právě tento systém se nám může mnohdy jevit nepochopitelný a složitý, ale ve skutečnosti je založen na velmi jasných pravidlech a funkcích, které zajišťují náš harmonický život.

Základní stavba nervové soustavy

Nervovou soustavu lze teoreticky rozdělit na dvě části. Mozek spolu s míchou je označován jako centrální nervová soustava, nervové tkáně uložené mimo tuto centrální část nazýváme periferním nervovým systémem.

Mozek je uložen v dutině lebeční a u dospělého člověka váží asi 1375 g. Anatomicky se dělí na tři části: zadní, střední a přední. Přední část je složena z mezimozku a koncového mozku. Střední mozek se nachází ve střední části a jako zadní část je označována prodloužená mícha, Varolův most a mozeček. Koncový mozek je rozdělen na dvě hemisféry oddělené uprostřed velkou podélnou rýhou. Jeho povrch je tvořen četnými záhyby a lze zde odlišit laloky čelní, temenní, týlní a spánkové.

Mícha je jakási trubice dlouhá 40 - 45 cm. Od velkého týlního otvoru sestupuje kostěným páteřním kanálem a končí v druhém bederním obratli. Na řezu míchy lze odlišit šedou hmotu míšní (těla neuronů), která tvoří uprostřed míchy motýlovitou strukturu ve tvaru písmene H. Je obklopena bílou hmotou tvořenou převážně axony neuronů, které vytváří vzestupné a sestupné dráhy míšní. Z míchy vychází 31 párů míšních nervů: 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 1 kostrční nerv.

Úkolem periferní nervové soustavy je zajistit obousměrné vedení informací mezi centrální nervovou soustavou a orgány a tkáněmi těla. Jsou zde nervy mozkomíšní - somatická nervová soustava a nervy vegetativní - vegetativní nervová soustava.

Neuron - stavební jednotka

Nejmenší jednotkou celé nervové soustavy jsou nervové buňky neboli neurony. Tyto buňky mají hvězdicovitý tvar a dlouhé výběžky. Jejich úkolem je přenos elektrických impulzů mezi mozkem a orgány. Jeden z typů těchto výběžků – tzv. dendrity - přijímají informace, které jsou následně vedené dalším výběžkem – axonem. Ten je pak propojen s dalším neuronem a takto je tvořena celá nervová dráha. Informace si neurony mezi sebou předávají tak hbitě, že jejich přenos probíhá rychlostí až 100 m/s.

Funkce nervové soustavy

Mozek i mícha zpracovávají vstupní informace ze smyslových orgánů a vytváří výstupní impulsy, které jsou následně vedeny k výkonným orgánům a ty provedou žádanou reakci těla. Mozek je však zejména zodpovědný za integraci a koordinaci ostatních orgánů těla. U každé části nervové soustavy je navíc možné uvést samostatné funkce. Např. v prodloužené míše jsou životně důležitá centra (dýchací a kardiovaskulární, centra potravních reflexů a centra reflexů obranných). Mozeček má na starosti pohybovou aktivitu a je centrem rovnováhy.

Autor: Michaela Holá

Joseph Merrick – nejslavnější “sloní muž“
Bolest a její vnímání

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Léčivé účinky echinacey
Bylinky

Léčivé účinky echinacey

29.06.2011

V rámci našeho seriálu Bylinky pro zdraví jsme echinaceu představili a popsali její účinky. Dnes si tuto květinu, známou rovněž pod názvem třapatka nachová, představíme podrobněji.

Jarní očista jater a žlučníku
Čínská medicína

Jarní očista jater a žlučníku

10.05.2011

Podle čínské filozofie existuje pět základních druhů energií, které ovlivňují složení člověka. Člověk jako součást vesmíru v sobě zahrnuje všech pět prvků a ty ovlivňují lidskou ro ...