Bolest a další příznaky

Chronická bolest

Veronika Tůmová
21.09.2012

Bolest lze definovat jako ochrannou funkci organismu, která má svůj význam. S bolestí je spojována valná většina dosud známých onemocnění. Bolest se však může stát nemocí sama o sobě, čímž ztrácí svou pozitivní, ochrannou funkci a je třeba přistoupit k jejímu řešení jako u každého jiného onemocnění.

Pokud bolestivý vjem přetrvává, např. i po zahojení úrazu, trvá déle než 3-6 měsíců a jeho původ je těžko odhalitelný, mluví se obvykle o syndromu chronické bolesti.

Příčiny chronické bolesti

Na rozdíl od akutní bolesti, která vypovídá o přítomnosti fyziologického problému, jako je úraz, onemocnění apod., chronický vjem pocitů bolestivosti je samotným onemocněním, kterému žádné tyto potíže předcházet nemusí. Je proto obvyklé, že ani zdlouhavá vyšetření často nesměřují k přesné diagnóze.

Syndrom chronické bolesti je spojován s určitým narušením psychiky, neboli patologického narušení vnímání a dalších psychických procesů.

Příznaky chronické bolesti

K základním symptomům chronické bolesti patří:

  • bolest bez vzestupné tendence, tedy nezesilující, avšak trvající měsíce i roky
  • vymizení bolesti během spánku, její zesílené příznaky při probuzení
  • bolest je stálá (palčivá, svíravá) nebo se projevuje formou záchvatů
  • bolest může nápadně zesilovat v některých polohách, např. vsedě nebo vleže
  • bolest je pacientem těžko popsatelná, může se měnit oblast jejího výskytu
  • bolest se může objevovat kdekoliv, nejčastěji však v oblasti břicha, pánve, zad, hlavy a srdce
  • bolest provází prohlubující se deprese, pocity beznaděje, negativní vlivy na emocionální oblast člověka

Terapie – symptomatická léčba chronické bolesti

Diagnóza se obvykle stanoví na základě subjektivních pocitů nemocného, neboť v tomto případě nejsou možná laboratorní vyšetření, která by syndrom chronické bolesti přesně určila či nějak hodnotila. Samotná léčba proto spočívá v možnostech snížení bolesti, či v jakémsi otupění neustálého a nevysvětlitelného vnímání bolesti. Používají se obvykle léky – analgetika.

Problematikou výskytu syndromu chronické bolesti se zabývá řada odborníků z oblastí několika odvětví medicíny (včetně psychologie) po celém světě. Přesto můžeme říct, že věda má v tomto případě ještě mnoho k objevování.

Jsou známé případy zoufalých pacientů, neodbytných ve svých požadavcích na nekonečná vyšetření, léčebné procedury nebo dokonce operace. Při projevech chronické bolesti vzniklé např. po úrazu končetiny, kdy se bolest objevuje pouze v dané končetině, ale i po úplném zahojení, bez zjevných komplikací, mluvíme o tzv. komplexním bolestivém syndromu, který rovněž přetrvává roky. Tento syndrom se může objevit např. i po amputaci nohy, jedná se o tzv. fantomové bolesti.

Autor: Veronika Tůmová

Plavání s miminkem - kdy a jak začít?
Život ohrožující krvácení

Další články

Objímejte svoje děti
Péče o dítě

Objímejte svoje děti

15.10.2012

Že lidský dotek je mimořádný, víme velmi dobře. Přesto s ním máme problémy – chodíme na masáže, mazlíme se se zvířaty, dětmi nebo s blízkým člověkem? To bohužel podstatně méně. Pro ...

Okultismus
Alternativní medicína

Okultismus

29.09.2012

Slovo “okultismus“ pochází z latiny a znamená to, co je skryto, nebo utajeno. Je to nauka, či jinak řečeno duchovní věda, spojená se zvláštními schopnostmi a nadsmyslovými jevy, kt ...

Co je to kyberšikana?
Šikana

Co je to kyberšikana?

20.09.2012

Šikana a veškeré její projevy a formy jsou stále závažným společenským problémem, přestože s nimi školy a další instituce bojují už tak dlouho. Typy šikany a vynalézavost těch, kte ...

Jak vylepšit kohoutkovou vodu
Voda a hydratace

Jak vylepšit kohoutkovou vodu

19.09.2012

Vyznáváte zdravý životní styl? Potom si kromě vyváženého jídelníčku a přiměřené fyzické aktivity hlídáte i to, co pijete. Pokud se zásobujete balenými vodami, je tu lepší a úsporně ...

Bělení zubů
Zuby

Bělení zubů

18.09.2012

Bezchybné a zářivě bílé úsměvy z titulních stránek magazínů mnohdy zapříčiní, že krásné a bílé zuby jsou snem mnohých z nás. V současné době, kdy se profesionálním bělením zubů zab ...

Jak poznat otravu metylalkoholem?
Alkohol

Jak poznat otravu metylalkoholem?

13.09.2012

K aktuální situaci otrav metylalkoholem v České republice přinášíme vyjádření odborníka MUDr. Petra Popova, který předsedá Společnosti pro návykové nemocii. Podívejte se, jak se vy ...