Duševní poruchy

Co je obsese

Lucie Regenermelová
29.07.2010

Vracíte se po odchodu z domova zkontrolovat, zda jste vypnuli vodu, jestli neuchází plyn nebo nesvítí světlo? Potřebujete se opakovaně přesvědčit, jestli je zamčeno? Myjete si hystericky ruce v příšerném strachu z nákazy? Kontrolujete si takřka neustále, zda jste někde neztratili mobil, klíče, doklady, peněženku? Počítáte všechny obrazce, dlaždice, vzorky na tapetách? Upravujete předměty na stole před vámi do úhledných geometrických útvarů? Pak trpíte pravděpodobně obsesí.

OCD (obsedantně-kompulsivní porucha) je neurotická porucha u nás postihující v různém rozsahu zhruba 2 až 3 procenta lidí. Základním symptomem OCD jsou obsese.

Obsese je chorobně utkvělá představa, myšlenka. Z medicínského hlediska jsou to nutkavé jevy, nejčastěji myšlenky, popudy k jednání apod., které bezdůvodně ovládají mysl pacienta, i když se je snaží potlačit. Jsou automatické, časté, úzkostné, těžko kontrolovatelné. Paradoxně čím více se pacient snaží přestat na určitou věc myslet, tím je myšlenka vtíravější.

Typickou obsesí je strach, že pacient vážně onemocní, zraní se nebo ublíží sobě nebo ostatním. Přitom u lidí trpících obsesemi, které se týkají ublížení sobě nebo druhým, je daleko menší pravděpodobnost, že by to opravdu udělali, než u průměrné osoby.

Příčiny obsese

 • rozpolcenost
 • rozervanost
 • nesjednocenost - jeden systém člověka narušuje systém jiný

Nejčastější typy obsese

 • přehnaná odpovědnost za své jednání (strach z vlastní chyby, násilné představy apod.)
 • „magická" (fixování na čísla, barvy, různé objekty apod.)
 • pohybové a dotykové rituály (potřeba pohybovat se určitým způsobem, dotýkat se objektů, manipulovat s nimi...)
 • obsese týkající se partnerských vztahů
 • obsese spojené se sexualitou (strach z homosexuality, perverzní, nepřijatelné sexuální představy apod.)
 • shromažďování objektů (hoarding)
 • nábožensky zaměřené obsese
 • strach z nečistot a z nákazy:

Člověk, který trpí posledně jmenovanou obsesí v podstatě nemůže na veřejnost. Nemůže cestovat veřejnou dopravou, v restauraci se nenají ani nenapije, i pouhé podání ruky pro něj může být traumatické. Při této formě bývají předmětem strachu tyto objekty:

 • tělesné výměšky (moč, stolice, pot)
 • krev
 • odpadky
 • různé chemikálie
 • radioaktivita
 • špinavé předměty
 • lidé, kteří vypadají špinavě, ošuntěle
 • zkažené potraviny
 • olovo, azbest a jiné látky
 • zvířata
 • abstraktní věci, jako jsou myšlenky na nemoc, slova, obrázky nemocných lidí

Neustálý tlak obsesí a provádění rituálů (kterým se člověk velmi často snaží bránit, proto aby se nechoval "nenormálně") je hodně vyčerpávající. Obsese zasahuje do osobního, pracovního i partnerského života, vážnější forma může mít na svědomí depresivní nálady, ztrátu zájmu o život, problémy v komunikaci s ostatními lidmi.

Jak obsesi léčit

K léčbě obsedantně kompulzivní poruchy se používá farmakoterapie (antidepresiva) i psychoterapie (kognitivně behaviorální terapie KBT). Nejúčinnější je však kombinace obojího.

Vlastní léčba pomocí psychoterapie má tři základní principy. Je nutné stanovení naléhavosti obtíží. Dále následuje vystavení (tedy expozice) obávaným situacím a následné zabránění vyhýbavému chování.

KBT je založena na jasném programu jednotlivých kroků, který je do jisté míry přizpůsoben individualitě každého nemocného, vzniká také společně pod vedením terapeuta.

Nemocný je podle předem sestaveného plánu vystaven zátěžovým situacím podle stupně obtížnosti. Podnět vyvolávající nejvyšší míru úzkosti přichází na řadu až jako poslední, když jsou zvládnuty všechny dřívější. Během vystavení se podnětům si pacient sám zaznamenává prožívanou úzkost.

 

Setkali jste se již někdy s tímto onemocněním?

Autor: Lucie Regenermelová

Je pro dítě vhodné chodítko?
Skolióza - když páteř začne vybočovat

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...