Úrazy

V létě hrozí mnohem častěji úrazy páteře

Michaela Holá
14.07.2010

V létě jsme obvykle mnohem aktivnější, trávíme více času venku a také u vody. Pro většinu lidí je to nejhezčí období, pro někoho však může znamenat jenom kruté vzpomínky. Pokud jde o úrazy páteře, které jsou v létě častější, mnohdy nás mohou poznamenat opravdu na celý život.

Páteř tvoří oporu celého těla. Nejčastějším místem úrazů bývají dvě zakřivení páteře, a to v oblasti krční a bederní. Zde bývá páteř nejzatěžovanější. Páteřní kanál slouží i jako ochrana míchy, ze které odstupují další nervové kořeny. Při úrazech tedy může utrpět nejen samotná páteř, ale i procházející mícha, což mívá velmi vážné následky.

Přerušení míchy

Přerušení míchy se dělí na anatomické a funkční. Při anatomickém dochází k úplnému rozdrcení či roztržení. Při přerušení funkčním sice mícha zůstane v anatomickém pohledu zachována, ale její funkce je zastavena. V obou případech je následkem nehybnost postiženého jedince, ochrnutí.

Skoky do vody

Za častou příčinu těchto úrazů lze bezesporu označit vodní sporty a zejména skoky do vody. Ladná šipka pod vodní hladinu sice může být velmi elegantním kouskem, ale jen za předpokladu, že přesně víte, co vás při ponoření čeká a jaká je v místě skoku hloubka.

Může vás sice napadnout, že pokud člověk skáče šipku, ruce natažené před tělem ho před nárazem ochrání, avšak není tomu tak. Pravdou je, že padající váha těla ruce prolomí a pokud je v místě skoku malá hloubka, dojde k nárazu hlavy o dno a k rozdrcení krčních obratlů.

Poskytnutí první pomoci

Pokud máte podezření na úraz páteře, platí zde základní pravidlo: S člověkem nehýbejte nebo se mu snažte v pohybu zabránit. Pokud s vámi postižený komunikuje, pokuste se zjistit, zda má bolest v oblasti páteře, cítí končetiny a může s nimi pohnout. Důležité je dostat k postiženému co nejrychleji lékaře.

Pokud došlo k utlačení míchy, chirurg musí místo průběhu míchy co nejrychleji uvolnit, aby nedošlo k poškození funkce. Pokud je mícha přerušena v oblasti prvních čtyř krčních obratlů, hrozí zde i postižení bráničního nervu s následnou neschopností samostatného dýchání. Jen rychle poskytnutá umělá plicní ventilace může v takovém případě zachránit život.

Postiženého se pokud možno nesnažte přenášet. Pokud je to nutné, měli by ho nést alespoň čtyři lidé. Přepravován by měl být na rovné a pevné podložce.

 

Dbáte v létě při sportování na svoji bezpečnost? Skáčete vždy jen do vody, kterou již dobře znáte?

Autor: Michaela Holá

Rychlé a zdravé hubnutí do plavek
Pátá a šestá dětská nemoc

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...