Výsledky hledání:

světlo

 • Encyklopedie

  photosynthesis

  is, f. (ř. fos-fotos světlo, ř. synthesis skládání) fotosyntéza, chemický pochod, při němž působením světelné energie vznikají v zelených částech rostlin z oxidu uhličitého a vody organické sloučeniny
 • Encyklopedie

  phototherapia

  ae, f. (ř. fos-fotos světlo, ř. therapeia léčení) fototerapie, léčení světlem, světelnými paprsky (slunečními nebo umělými)
 • Encyklopedie

  phototropismus

  i, m. (ř. fos-fotos světlo, ř. trope obrat) fototropismus, pohybová reakce některých rostlin na změnu směru světelného záření
 • Encyklopedie

  radiophotogramma

  tis, n. (l. radius paprsek, ř. fos-fotos světlo, ř. grafein psát) radiofotogram, fotografie získaná ofotografováním skiaskopického štítu
 • Encyklopedie

  radiophotographia

  ae, f. (l. radius paprsek, ř. fos-fotos světlo, ř. grafein psát) radiofotografie, štítová fotografie (abreografie), fotografování obrazu ze skiaskopického štítu
 • Encyklopedie

  sollux

  cis, f. (l. sol slunce, l. lux světlo) solux, přístroj k léčení světlem a teplem, infračervený zářič
 • Encyklopedie

  spectrophotometria

  ae, f. (l. spectrum obraz, ř. fos-fotos světlo, ř. metron měřítko, míra) spektrofotometrie, měření množství světla propuštěného nebo pohlceného určitou látkou při dané vlnové délce; využívá se ho ke stanovení koncentrace látek
 • Encyklopedie

  spectrophotometrum

  i, n. (l. spectrum obraz, ř. fos-fotos světlo, ř. metron míra) spektrofotometr, přístroj k měření absorpce světla (extinkce) za použití monochromatického světla
 • Encyklopedie

  stratum

  i, n. vrstva. Stratum circulare (coli) vnitřní cirkulárně probíhající vrstva svaloviny tlustého střeva. Stratum corneum nejpovrchnější rohová vrstva pokožky. Stratum desquamans povrchní epitelové buňky tvořící ztvrdlé šupiny, "povrchový prach". Stratum germinativum Malpighii vrstvy buněk pokožky pod rohovou vrstvou. Stratum germinativum (unguis) epitelová vrstva hyponychia, v níž se buňky ještě množí. Stratum granulosum granulární vrstva pokožky, zevní vrstva buněk kolem Graafova folikulu vaječníku. Stratum longitudinale musculare podélná vrstva svaloviny. Stratum lucidum tenká vrstva zcela plochých buněk epidermis, silně lámajících světlo, uložených pod rohovou vrstvou. Stratum moleculare (plexiforme) zevní vrstva kůry mozečku. Stratum papillare povrchová řidší vrstva škáry. Stratum pigmenti retinae pigmentová vrstva sítnice. Stratum radiatum (tympani) zevní vrstva paprsčitě uspořádaných vazivových vláken ušního bubínku. Stratum reticulare část škáry z hustě propletených svazků vaziva. Stratum spinosum vrstva sestávající z polygonálních buněk spojených navzájem plazmatickými výběžky, které překlenují mezibuněčné štěrbiny
 • Encyklopedie

  xeroderma

  tis, n.) pigmentosum xeroderma pigmentózní, dědičné kožní onemocnění z přecitlivělosti na světlo, vyznačené vznikem skvrn v kůži s postupnou pigmentací, atrofií, keratomy a vznikem různých typů kožních nádorů
Celkem záznamů: 53Zdravě.cz na Facebooku