zdroj: pixabay.com
Nemoci a léčba

Život s narkolepsií: Příčiny, příznaky a možná léčba

Veronika Tůmová
07.07.2020

Narkolepsie, jinak také DMS (Syndrom Daniela Merricka či Barvův syndrom), je vzácná, chronická neurologická porucha. Mozek nedokáže správně regulovat cyklus spánku a bdění, postižený člověk může usnout takřka kdykoliv a kdekoliv, upadá do spánku náhle a třeba i uprostřed soustředěné činnosti, nebo trpí extrémní ospalostí, kterou nelze potlačit silou vlastní vůle.

Narkolepsií trpí přibližně dva lidé z jednoho tisíce a lze říci, že je částečně dědičná, neboť je dokázáno, že sklon k této chorobě zvyšuje určitý gen nebo soubor více genů. Projevy narkolepsie lze zmírnit či omezit pomocí léků a správné životosprávy, není však zcela vyléčitelná.

Narkolepsie a spánková obrna

První příznaky nemoci se mohou objevit zhruba mezi desátým až pětadvacátým rokem života, obvykle však trvá velmi dlouho, než dojde skutečně k této diagnóze. Narkolepsie může způsobovat i spánkovou obrnu, kdy člověk v ještě bdělém nebo už bdělém stavu není schopen pohybu ani řeči. Je ve stavu, kdy jeho mysl je vzhůru, ale tělo je paralyzováno způsobem, jako je tomu v REM fázi spánku, kdy je tělo ve stavu srovnatelném s paralýzou, aby nemohlo reagovat na to, co se dělo ve snu. Během této fáze je spánek lehčí, člověk je při ní více náchylný k probuzení a někdy může dojít i ke krátkodobému probuzení k vědomí.

Usínání během chůze i rozhovoru

Život s narkolepsií není jednoduchý, obvykle vede k osamělosti a ztrátě sebevědomí. Málokdo alespoň ze začátku nalézá pochopení pro ty, kdo usnou nad sporákem, při chůzi do schodů a především v zaměstnání. Podpora a porozumění ostatních, především rodiny, přátel, zaměstnavatele nebo učitelů může přitom výrazně ulehčit život takto postiženým a zmírnit tak každodenní potíže související s narkolepsií. Postižený musí často kvůli bezpečnosti skončit ve svém dosavadním zaměstnání, když projevy nemoci a frekvence atak už překročí únosnou míru, a hledat uplatnění jinde.

Poruchy spánku a bdění

Spánková medicína u nás i ve světě

Poruchy spánku se staly významným celospolečenským i ekonomickým problémem v rozvinutých zemích. Některé souvislosti vzniku poruch spánku jsou dle odborníků známy a lze díky tomu na jejich odstranění pracovat i bez odborné pomoci, například odstraněním nadměrného pracovního stresu, zaměstnáním s pravidelnou pracovní dobou, pravidelností spánku a jeho zkvalitněním, přihlédnutím k obezitě jako k souvislosti se spánkovou poruchou. Řada poruch spánku však naopak vyžaduje odborné vyšetření specialistou v oboru spánkové medicíny. Tady je podle zkušeností mimořádně přínosná mezioborová spolupráce neurologů a psychiatrů, která vede k lepšímu porozumění všech příčin poruch spánku a k přesnému stanovení léčby. U nás se spánkovou medicínou zabývá Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, která usiluje o podporu a koordinaci rozvoje všech forem péče o nemocné, prosazuje zkvalitnění zdravotnické péče, podporuje vědeckou činnost a provádí výzkum v této oblasti.

Jak je důležitý zdravý spánek?

Zdroj: www.wikipedie.czwww.usinam.cz , www.sleep-society.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Pitný režim: Jak se mění v průběhu života, a proč to s vodou nepřehánět?
Stařecké či jaterní skvrny: Jak vznikají a dají se odstranit?

Další články