Výsledky hledání:

kost

 • Encyklopedie

  coracohumeralis

  e ( processus coracoideus výběžek zobcovitý, l. humerus kost pažní) korakohumerální, týkající se výběžku zobcovitého a kosti pažní
 • Encyklopedie

  costoclavicularis

  e (l. costa žebro, l. clavicula kost klíční) kostoklavikulární, týkající se žeber a klíční kosti
 • Encyklopedie

  costosternalis

  e (l. costa žebro, l. sternum kost hrudní) kostosternální, týkající se žeber a hrudní kosti
 • Encyklopedie

  craniostosis

  is, f. (ř. kranion lebka, ř. osteon kost) kraniostóza, předčasné zkostnatění lebečních švů
 • Encyklopedie

  cuneometatarseus

  a, um (l. os cuneiforme kost klínová, metatarsus nárt) kuneometatarzální, týkající se kosti klínové a nártu
 • Encyklopedie

  deossificatio

  onis, f. (l. de od, z, l. os-ossis kost, l. facere činit) deosifikace, ztráta minerálů obsažených v kosti
 • Encyklopedie

  dysosteogenesis

  is, f. (ř. dys- porucha, ř. osteon kost, ř. genesis tvoření, vývoj) dysosteogeneze, narušený vývoj kostí
 • Encyklopedie

  dysostosis

  is, f. (ř. dys- porucha, ř. osteon kost) dysostóza, porucha růstu a vývoje kostí. Dysostosis acrofacialis dysostóza akrofaciální, porucha vývoje charakterizovaná deformací kostí rukou, nadměrným počtem prstů, rozštěpem dolní čelisti a zubními anomáliemi. Dysostosis cleidocranialis dědičná jednostranná nebo oboustranná porucha vývoje klíční kosti s anomáliemi osifikace lebky, popř. jinými úchylkami. Dysostosis multiplex (gargoylismus) mnohonásobná dysostóza s familiárním výskytem, při které nastává deformace obličeje (franc. gargouille - chrlič)
 • Encyklopedie

  dysplasia

  ae, f. (ř. dys- porucha, ř. plassein tvořit) dysplazie, nesprávný vývoj orgánu nebo tkáně, odchylné utváření těla. Dysplasia fibrosa ossis fibrózní dysplazie kostní, "pletivová kost", vznik mnohotných ložisek fibrózní tkáně v kostní dřeni s novotvorbou kosti ve vazivu
 • Encyklopedie

  eburneatio

  onis, eburnificatio, onis, f. (l. ebur slonovina, slonová kost, l. facere činit) eburneace, eburnifikace, přeměna kosti ve hmotu podobnou slonovině
Celkem záznamů: 452Zdravě.cz na Facebooku