Výsledky hledání:

inzulin

 • Encyklopedie

  insulinum

  i, n. inzulín, hormon vyměšovaný B-buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní; jeho nedostatek vede ke vzniku cukrovky. Insulinum humanum inzulín lidský; má stejnou strukturu jako z lidského pankreatu, ale je připraven uměle rekombinantní DNA technikou. Insulinum ultralente velmi pomalu působící inzulín (déle než 24 hodin) užívaný při léčení cukrovky
 • Encyklopedie

  beta(b)-cellula

  ae, f. (ř. beta druhé písmeno v řecké abecedě, l. cellula buňka) B-buňky Langerhansových ostrůvků (vnitřně sekretorické části slinivky břišní) produkující inzulín
 • Encyklopedie

  diabetes

  ae, m. (ř. dia skrz, ř. bainein jít, ř. diabainein vykračovat) diabetes, úplavice. Diabetes insipidus žíznivka, úplavice močová, choroba s neschopností tvořit koncentrovanou moč při chybění nebo nedostatku antidiuretického hormonu. Diabetes mellitus úplavice cukrová, cukrovka, choroba způsobená absolutním nebo relativním nedostatkem inzulínu. Diabetes mellitus insulinodependens cukrovka vyžadující ke své léčbě inzulín. Diabetes mellitus iuvenilis cukrovka juvenilní, začínající v mládí. Diabetes mellitus labilis cukrovka labilní, rozkolísaná cukrovka (brittle diabetes). Diabetes mellitus latens diabetes latentní, skrytá cukrovka. Diabetes mellitus noninsulinodependens cukrovka, k jejímuž léčení většinou dostačuje dieta a perorální antidiabetika. Diabetes mellitus renalis úplavice ledvinová způsobená poruchou funkce ledvin, s poruchou vstřebávání cukru v ledvinných tubulech. Diabetes mellitus secundarius cukrovka druhotná, vzniklá např. při poškození slinivky zánětem nebo při poruše jiného orgánu (nadprodukce hormonů kůry nadledvin)
 • Encyklopedie

  hyperinsulinismus

  i, m. (ř. hyper nad, insulinum inzulín) hyperinzulinismus, stav s nadměrnou tvorbou inzulínu
 • Encyklopedie

  hypoinsulinismus

  i, m. (ř. hypo pod, insulinum inzulín) hypoinzulinismus, snížená tvorba inzulínu v betabuňkách pankreatu
 • Encyklopedie

  hyperinsulinismus

  i, m. (ř. hyper nad, insulinum inzulín) hyperinzulinismus, stav s nadměrnou tvorbou inzulínu
 • Encyklopedie

  hypoinsulinismus

  i, m. (ř. hypo pod, insulinum inzulín) hypoinzulinismus, snížená tvorba inzulínu v betabuňkách pankreatu
 • Encyklopedie

  insulaemia

  insulinaemia, ae, f. ( insulinum inzulín, ř. haima krev) inzulémie, inzulinémie, koncentrace inzulínu v krvi
 • Encyklopedie

  insulinoma

  tis, n. ( insulinum inzulín) nádor B-buněk Langerhansových ostrůvků s nadměrnou produkcí inzulínu
 • Encyklopedie

  insulinoplethoria

  ae, f. ( insulinum inzulín, ř. plethora plnost) inzulinopletorie, nadbytek inzulínu v organismu
Celkem záznamů: 15
|< << 12 >|Zdravě.cz na Facebooku