Výsledky hledání:

nebo

 • Encyklopedie

  hypognathia

  ae, f. (ř. hypo pod, ř. gnathos čelist) hypognatie, neúplné nebo chybné vyvinutí dolní čelisti, zakrnělá dolní čelist
 • Encyklopedie

  hypokinesis

  is, f. (ř. hypo pod, ř. kinesis pohyb) hypokineze, snížená hybnost, omezený nebo pomalý pohyb
 • Encyklopedie

  hypometria

  ae, f. (ř. hypo pod, ř. metron míra) hypometrie, nesprávné odměřování pohybů s pomalým dosažením cíle (buď jsou pohyby velmi krátké, nebo předčasně ustanou); porucha pohybové koordinace
 • Encyklopedie

  hypoplasia

  ae, f. (ř. hypo pod, ř. plassein tvořit) hypoplazie, nedostatečný vývin některého orgánu nebo jeho části (opak hyperplazie)
 • Encyklopedie

  hyposplenismus

  i, m. (ř. hypo pod, ř. splen slezina) hyposplenismus, soubor příznaků při chybění sleziny nebo její nedostatečné činnosti, charakterizovaný zvýšenou citlivostí k infekcím a změnami ve složení krve
 • Encyklopedie

  hypostasis

  is, f. (ř. hypo pod, ř. stasis postavení) hypostáza, pasívní překrvení tkání nebo části orgánu nejníže uložené (např. plic)
 • Encyklopedie

  hypothyr(e)oidismus

  i, m., hypothyreosis, is, f. (ř. hypo pod, glandula thyroidea žláza štítná) hypotyroidismus, hypotyreóza, chorobný stav vyvolaný sníženou nebo zaniklou činností štítné žlázy s nedostatečnou produkcí tyroidních hormonů
 • Encyklopedie

  hypotrophia

  ae, f. (ř. hypo pod, ř. trofe výživa) hypotrofie, nedostatečná výživa; omezení růstu některého orgánu nebo tkáně
 • Encyklopedie

  heterochromatinum

  i, n. (ř. heteros jiný, druhý, chromatinum chromatin) heterochromatin, úsek nebo celý chromosom tmavě barvitelný v interfázním jádře buňky a obsahující výrazně spiralizovanou DNA
 • Encyklopedie

  heterochromosoma

  tis, n. (ř. heteros jiný, druhý, ř. chroma barva, ř. soma tělo) heterochromosom, pohlavní chromosom (X nebo Y) (alosom)
Celkem záznamů: 1000Zdravě.cz na Facebooku