Výsledky hledání:

proteiny

 • Encyklopedie

  cytokinum

  i, n. (ř. kytos buňka, ř. kinein pohybovat) cytokin, cytokiny, nízkomolekulární proteiny, produkované buňkami imunitního systému, regulující mezibuněčné komunikace
 • Encyklopedie

  myofilamentum

  i, n. (ř. mys-myos sval, l. filamentum vláknitý útvar) vláknité ultrastrukturní kontraktilní proteiny v cytoplazmě vláken kosterního nebo srdečního svalu
 • Encyklopedie

  myogenum

  i, n. (ř. mys.myos sval, ř. gennan tvořit) myogen, ve vodě rozpustné svalové proteiny
 • Encyklopedie

  nucleoproteides

  um, f. (pl.) (l. nucleus jádro) nukleoproteidy, makromolekulové komplexní látky obsahující nukleové kyseliny a bazické proteiny, tvoří jadernou hmotu buňky
 • Encyklopedie

  ribosoma

  tis, n. (ř. soma-somatos tělo) ribosom, submikroskopická částice v cytoplazmě buňky obsahující RNA vázanou na proteiny
 • Encyklopedie

  scleroproteinum

  i, n. (ř. skleros tvrdý, proteinum protein) skleroprotein, nerozpustná bílkovina živočišné tkáně, proteiny podpůrných tkání (keratin, kolagen)



Zdravě.cz na Facebooku