Výsledky hledání:

oči

 • Encyklopedie

  oculonasalis

  e (l. oculus oko, l. nasus nos) okulonazální, týkající se očí a nosu
 • Encyklopedie

  oculopathia

  ae, f. (l. oculus oko, ř. pathos choroba) okulopatie, blíže nespecifikovaná choroba očí
 • Encyklopedie

  oculopharyngealis

  e (l. oculus oko, ř. farynx hltan) okulofaryngeální, týkající se očí a hltanu
 • Encyklopedie

  oculospinalis

  e (l. oculus oko, l. spina mícha) okulospinální, týkající se očí a míchy
 • Encyklopedie

  opalgia

  ae, f. (ř. ops-opos oko, tvář, ř. algos bolest) opalgie, neuralgická bolestivost očí, tváře
 • Encyklopedie

  ophthalmodynamometron

  i, n. (ř. ofthalmos oko, ř. dynamis síla, ř. metron míra, měřítko) oftalmodynamometr, přístroj k měření tlaku v cévách sítnice, přístroj k měření konvergence očí při pohledu na blízký bod
 • Encyklopedie

  photophobia

  ae, f. (ř. fos-fotos světlo, ř. fobos strach) fotofobie, světloplachost, přecitlivělost očí na světlo
 • Encyklopedie

  sursumversio

  onis, f. (l. sursum nahoru, l. vertere obracet) sursumverze, obracení nahoru (např. očí)
 • Encyklopedie

  tetrophthalmia

  ae, f. (ř. tetra čtyři, ř. ofthalmos oko) tetroftalmie, zrůdné vyvinutí čtyř očí u téhož jedince
 • Encyklopedie

  triophthalmia

  ae, f. (ř. treis tři, ř. tris třikrát, ř. oftalmos oko) trioftalmie, vrozené vyvinutí tří očí
Celkem záznamů: 335Zdravě.cz na Facebooku