Výsledky hledání:

pohyb

 • Encyklopedie

  metrohyperkinesis

  is, f. (ř. metra děloha, ř. hyper nad, ř. kinesis pohyb) metrohyperkineze, zvýšená pohyblivost dělohy
 • Encyklopedie

  metryperkinesis

  is, f. (ř. metra děloha, ř. hyper nad, ř. kinesis pohyb) metryperkineze, zvýšená pohyblivost dělohy
 • Encyklopedie

  motio

  onis, f. (l. movere hýbat) pohyb, pohnutí, vjem
 • Encyklopedie

  motorius

  a, um (l. motare hýbat sem tam) motorický, hybný, pohyblivý, sloužící pohybu, vyvolávající pohyb
 • Encyklopedie

  nervus

  nerv (nervus) – svazek paralelních nervových vláken (axonů či dendritů ) s příslušnými obaly, součást periferního nervového systému. Neurony sídlí v CNS, event. v nervových gangliích. Nervy vedou impulsy jak z CNS do periferie (centrifugální, eferentní vedení), tak zpět do CNS (centripetální, aferentní vedení). N. se dělí na hlavové , míšní, vegetativní . Podle funkce mají charakter motorický (řídí pohyb svalů), senzitivní (vedou vjemy dotyku, bolesti, tepla, propriocepce), senzorický (chuť, čich, zrak, sluch). Vegetativní nervy jsou sympatické či parasympatické.
 • Encyklopedie

  normokinospermium

  i, n. (l. norma pravidlo, ř. kinesis pohyb, l. spermium sémě) normokinospermie, normální hybnost spermií
 • Encyklopedie

  parakinesis

  is, f. (ř. para u, při, vedle, ř. kinesis pohyb) parakineze, porucha souladnosti pohybů, svalové koordinace
 • Encyklopedie

  paramyoclonus

  i, m. (multiplex) (ř. para u, při, vedle, ř. mys-myos sval, ř. klonos zmatený pohyb) paramyoklonus, krátkodobé opakované křečové záškuby na různých částech těla, myoklonie
 • Encyklopedie

  pathokinesiologia

  ae, f. (ř. pathos choroba, ř. kinein pohybovat, ř. logos nauka) patokineziologie, obor sledující vývoj choroby; studium zabývající se vlivem nemoci na pohyb
 • Encyklopedie

  polymyoclonia

  ae, f. (ř. polys mnohý, ř. mys-myos sval, ř. klonos rychlý pohyb) polymyoklonie, náhlé křečovité záškuby mnoha svalů
Celkem záznamů: 96Zdravě.cz na Facebooku