Výsledky hledání:

Oči

 • Encyklopedie

  anisometropia

  ae, f. (ř. anisos nestejný, ř. ops-opos oko, ř. -metria měření) anizometropie, nestejná lomivost očí, nestejnozrakost
 • Encyklopedie

  binoculus

  i, m. (l. bis dvakrát, l. oculus oko) binokulus, obvaz kryjící obě oči
 • Encyklopedie

  caroticodynia

  ae, f. (ř. karotis krkavice, ř. odyne bolest) karotikodynie, bolest v krajině očí, tváří a krku při tlaku na krkavici
 • Encyklopedie

  catochus

  i, m. (ř. katocheos pevně uchopený) katochus, mrákotný stav podobný spánku bez zavřených očí
 • Encyklopedie

  cerebrooculorenalis

  e (l. cerebrum mozek, l. oculus oko, l. ren ledvina) cerebrookulorenální, týkající se mozku, očí a ledviny
 • Encyklopedie

  coma

  tis, n. (ř. koma hluboký spánek) kóma, hluboké bezvědomí trvající delší časový interval. Coma apoplecticum bezvědomí vyvolané mrtvicovým záchvatem. Coma diabeticum (hyperglycaemicum) kóma diabetické (hyperglykemické), bezvědomí při cukrovce. Coma hepaticum kóma jaterní, při selhání funkce jater. Coma hypoglycaemicum kóma hypoglykemické, při abnormálním snížení koncentrace glukózy v krvi. Coma uraemicum kóma uremické, při selhání funkce ledvin. Coma vigile hluboké bezvědomí, kdy nemocný na první pohled budí dojem bdícího člověka (má otevřené oči, hýbe rukama apod.)
 • Encyklopedie

  contradeviatio

  onis, f. (l. contra proti, l. de, od, z, l. via cesta) kontradeviace, úchylka (např. očí) na opačnou stranu, než je směr dráždění
 • Encyklopedie

  dyscraniopygophalangia,

  e, f. (ř. dys- porucha, ř. kranion lebka, ř. pyge řiť, ř. falanx článek) dyskraniopygofalangie, zrůda s deformací lebky, očí, uší, pánve a končetin
 • Encyklopedie

  electronystagmographia

  ae, f. ( elektro- související s elektrickým proudem, nystagmus třes očí, ř. grafein psát) elektronystagmografie, metoda k vyšetření funkce vestibulárního ústrojí, jejímž základem je registrace rozdílů potenciálů, a to mezi kladným pólem rohovky a záporným pólem sítnice
 • Encyklopedie

  euryopia

  ae, f. (ř. eurys široký, ř. ops-opos oko) euryopie, abnormálně široce otevřené oči
Celkem záznamů: 311Zdravě.cz na Facebooku