Výsledky hledání:

kost

 • Encyklopedie

  osteocranium

  i, n. (ř. osteon kost, ř. kranion lebka) osteokranium, kostěná lebka
 • Encyklopedie

  osteocystoma

  tis, n. (ř. osteon kost, ř. kystis buňka) osteocystom, cystický nádor kosti
 • Encyklopedie

  osteocytus

  i, m. (ř. osteon kost, ř. kytos buňka) osteocyt, kostní buňka
 • Encyklopedie

  osteodentinum

  i, n. (ř. osteon kost, l. dens-dentis zub) osteodentin, tkáň mající strukturu kosti a dentinu
 • Encyklopedie

  osteodesmosis

  is, f. (ř. osteon kost, ř. desmos pouto) osteodesmóza, osifikace šlach
 • Encyklopedie

  osteodiastasis

  is, f. (ř. osteon kost, ř. diastasis dělení) osteodiastáza, oddělování částí jedné kosti od sebe (bez pravé fraktury)
 • Encyklopedie

  osteodynia

  ae, f. (ř. osteon kost, ř. odyne bolest) osteodynie, bolest kosti, bolest mající původ v kostní chorobě
 • Encyklopedie

  osteodysplasia

  ae, f. (ř. osteon kost, ř. dys- porucha, ř. plassein tvořit) osteodysplazie, většinou dědičné růstové odchylky postihující celý kostní systém nebo jeho části v typické kombinaci
 • Encyklopedie

  osteodystrophia

  ae, f. (fibrosa) (ř. osteon kost, ř. dystrofe špatná výživa) osteodystrofie (fibrózní), generalizované onemocnění kostry spojené se zmenšením její pevnosti a vznikem zkřivenin a zlomenin, způsobené poruchou regulačních mechanismů, jakými jsou např. vitamín D, hormon příštítných tělísek, kalcitonin. Osteodystrophia deformans (Pageti) osteodystrofie deformující, znetvořující (Pagetova), choroba kostí spojená s jejich deformací, ztluštěním a úplnou přestavbou (osteitis deformans). Osteodystrophia renalis osteodystrofie renální, porucha kostní tvorby při chronickém ledvinovém onemocnění, obvykle spojeném s poruchou funkce ledvin
 • Encyklopedie

  osteoectopia

  ae, f. (ř. osteon kost, ř. ekto vně, ř. topos místo) osteoektopie, nenormální uložení kostí
Celkem záznamů: 452Zdravě.cz na Facebooku